Jednostka Badawcza DPL – Toksyczność – Ostra wg. EN ISO 10993-11:2009

Badanie toksyczności ostrej jest niezwykle istotnym etapem w procesie oceny bezpieczeństwa i biokompatybilności wyrobów medycznych i leków. Jest to kluczowy krok w zapewnieniu, że produkty medyczne i leki, które trafiają na rynek, są bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

Badanie toksyczności ostrej jest jednym z fundamentalnych elementów biologicznej oceny wyrobów medycznych i badań bezpieczeństwa leków. Ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń toksycznych, które mogą wystąpić po kontakcie organizmu z danym produktem medycznym lub lekiem. Kluczowym celem tego badania jest ocena wpływu wyrobu medycznego lub leku na organizm w krótkim okresie czasu, zaraz po ekspozycji.

Procedury badania toksyczności ostrej są ściśle określone przez normy ISO 10993, wytyczne OECD oraz regulacje MDR, które są częścią obowiązujących przepisów. Badania te muszą być przeprowadzane zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), a ich wyniki mają istotny wpływ na decyzje o zatwierdzeniu i rejestracji wyrobów medycznych czy leków.

Etapami badania toksyczności są toksyczność ostra, podostra, podprzewlekła i przewlekła. Każdy z tych etapów ma na celu ocenę skutków ekspozycji organizmu na badany produkt w różnych okresach czasu.

Laboratorium histologii odgrywa kluczową rolę w badaniach toksyczności ostrej. Specjaliści analizują próbki tkanek pobranych w badaniach, aby ocenić zmiany morfologiczne i strukturalne w tkankach. Te obserwacje są niezwykle istotne dla określenia wpływu produktu na organizm.

Wnioski z badań toksyczności ostrej mają ogromne znaczenie w procesie oceny bezpieczeństwa i biokompatybilności wyrobów medycznych i leków. Na ich podstawie podejmuje się decyzje dotyczące dalszych etapów badań, zatwierdzenia produktu i jego wprowadzenia na rynek. Dokładna analiza i interpretacja danych z badań toksyczności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami jest niezwykle istotna podczas rejestracji wyrobów medycznych oraz wprowadzania na rynek nowych leków. Warto podkreślić, że badania toksyczności ostrej są nieodłącznym elementem procesu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych oraz leków przed ich użyciem w praktyce medycznej.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: