Jednostka Badawcza DPL – Bio-druk i druk 3D

W ostatnim czasie metody druku 3D zyskują na popularności zarówno w przemyśle jak i w nauce i medycynie. Rozwój drukarek 3D i nowe metody druku otwierają możliwości przed laboratoriami dysponującymi takim sprzętem. Biodruk nabiera znaczenia w kontekście badań naukowych w obszarze inżynierii tkankowej oraz w medycynie w obszarze terapii spersonalizowanych.

Druk rusztowań komórkowych

Dzięki zastosowaniu biodruku możliwe jest wytworzenie przestrzennych struktur do wzrostu komórek będących odpowiednikiem naturalnej macierzy międzykomórkowej w tkankach. Materiałami stosowanymi na rusztowania komórkowe są hydrożele, cementy kostne, termoplasty, materiały naturalne lub syntetyczne w tym materiały kompozytowe oraz hybrydowe. Nasze laboratorium dysonuje możliwością drukowani hydrożeli (fibryna, kolagen, GelMa, alginian) jak również materiałów termoplastycznych (PLA, PCL) na potrzeby wytwarzania rusztowań komórkowych do różnych zastosowań (projekty badawcze, projekty wdrożeniowe, regeneracja tkanek, modele badawcze, modele diagnostyczne, modele do testowania leków). Mamy doświadczenie w nanoszeniu komórek na powierzchnie hydrożeli oraz drukowaniu komórek bezpośrednio w objętości materiału. Dzięki drukarce jaką dysponujemy (Cellink BioX) możliwe jest połączenie w czasie biodruku do 3 typów materiałów/komórek (3 głowice drukujące). Wytworzane w taki sposób kokultury (np. komórki mięśnia sercowego + komórki śródbłonka) są obecnie popularnym modelem badawczym w zaawansowanych badaniach naukowych. W laboratorium posiadamy również mikroskopy przystosowane do obrazowania rusztowań (mikroskop materiałowy)  jak również żywotności i morfologii komórek (mikroskop fluorescencyjny) na rusztowaniu. Dzięki wyposażeniu w reometr jesteśmy też w stanie charakteryzować właściwości hydrożeli, żywic lub past będących materiałem do druku.

Druk modeli anatomicznych

Oferujemy druk modeli anatomicznych tkanek twardych opartych o obrazy rendgenowskie mogących zostać wykorzystane w celach edukacyjnych jak również do badań naukowych czy projektowania urządzeń medycznych, procedur chirurgicznych i eksperymentalnych terapii. Dzięki drukarce Raise3D E2 możliwe jest drukowanie obiektów i maksymalnej długości 330 mm przy użyciu dwóch różnych materiałów. Oferujemy druk z różnych materiałów: PLA, PETG, PP, ABS i inne: Laboratorium biodruku i druku 3D.

Druk elementów protetycznych oraz szczegółowych innych modeli

Oferujemy druk modeli protetycznych lub innuch elementów (prototypów) wymagających wysokiej dokładności druku wytworzonych z żywic technicznych oraz medycznych. Drukarka Formlab 3B umożliwia druk 3D o rozdzielczości 80 mm przy wysokości warstwy 25 mm. Możliwy jest druk elementów przy pomocy żywic  standardowych, wytrzymałych mechanicznie,  elastycznych,  dentystycznych, oraz żywic do odlewania (castabe wax).    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: