Historia

Prof. Marian Zembala

Profesor dr hab. n. med. Marian Zembala. Kardiochirurg, transplantolog, naukowiec. Ukończył w 1974 z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1975 do 1981 był asystentem i starszym asystentem w Klinice Chirurgii Serca tej uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych objął stanowisko adiunkta. Przez kilka lat przebywał na stażu naukowym w Holandii. W 1985 podjął pracę w utworzonej wówczas Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religi). Specjalizował się następnie w zakresie kardiochirurgii.

W 1992 habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej Chirurgiczna reperfuzja mięśnia sercowego w świeżym zawale. W 1993 został Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i pełnił tę funkcję do marca 2022 do swojej śmierci. W 1997 został członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, a w latach 1997–1999 był prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1987-2021) i Uniwersytetu Medycznego w Opolu. W 1998 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownika Katedry Kardiochirurgii i Transplantologii. W 2018 uzyskał tytuł doktora honoris causa nadany przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a w roku 2021 otrzymał najwyższy tytuł profesora honorowego nadawany przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.

Zajmował się transplantologią serca i płuc, w 1997 jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca, był twórcą wielu pionierskich rozwiązań w kardiochirurgii i transplantologii serca i płuc. W 2011 został przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W latach 2010-2012 prezydent European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, następnie prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgii, EACTS (2017-2018) – pierwszy w historii Polak, który objął stanowisko prezydenta w dwóch największych towarzystwach kardiochirurgicznych (ESCVS i EACTS). W roku 2015 objął stanowisko Ministra Zdrowia RP. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgów (2018). Promotor ponad 25 doktorantów i 11 profesorów nadzwyczajnych.

Prof. Marian Zembala był pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Projekt utworzenia i uruchomienia Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia został przez Pana Prof. Mariana Zembalę zrealizowany wraz z Prezydent Miasta Zabrza – Panią Małgorzatą Mańką-Szulik i Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Od strony organizacyjno-zarządczej za stworzenie niniejszej infrastruktury badawczo-wdrożeniowej, w latach 2013-2015 oraz za jej rozwój i bieżące zarządzanie jest odpowiedzialny Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – Pan Adam Konka.

marek-radomski

Prof. Marek Radomski

Profesor dr hab. n. med. Marek Witold Radomski, aktualnie Prodziekan ds Badań, College of Medicine  University of Saskatchewan w Kanadzie. Profesor był kierownikiem Katedry Farmakologii na Wydziale Farmacji Trinity College Dublin w Irlandii. Profesor Radomski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Stopień naukowy doktora medycyny otrzymał w 1983 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał w 1990 roku decyzją Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W roku 2002 uzyskał nominacje profesorską z rąk Prezydenta RP. Profesor Radomski jest farmakologiem z wieloletnim i kierowniczym doświadczeniem akademickim i przemysłowym. Doświadczenia akademickie zdobywał w Polsce, Kanadzie, USA i Irlandii. Profesor Radomski był profesorem farmakologii w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Alberty (Edmonton, Kanada), profesorem farmakologii w Zakładzie Fizjologii i Farmakologii Uniwersytetu Teksas w Houston i przez ostatnie 9 lat profesorem farmakologii w Trinity College w Dublinie. Profesor Radomski ma doświadczenie w kierowaniu zespołami akademickimi zaczynając od własnego zespołu badawczego poprzez kierowanie Wydziałem Farmacji Trinity College do Centrum Badan nad Lekami o Działaniu Przeciwnowotworowym Trinity College Dublin. Profesor Radomski był promotorem, opiekunem i recenzentem więcej niż 60 prac doktorskich i postdoktorskich. Profesor Radomski kierował tez operacjami badawczymi i wdrożeniowymi w firmach farmaceutycznych takich jak Wellcome Research Laboratories (UK) i Lacer (Hiszpania). Profesor Radomski jest laureatem nagród naukowych m.in. Alberta Heritage Foundation for Medical Research Scholar, Canadian Institutes of Health Research Scientist, Doctor Honoris Causa Complutense Universidad Madrid i Fellow of Trinity College Dublin.

Profesor Radomski przeprowadza również audyty jednostek akademickich w USA i w Europie i służy(ł), jako konsultant programów firm farmaceutycznych Eli Lilly, Schwarz Pharma, Merck i Phytopharm. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Solvotrin Therapeutics.

Zainteresowania naukowe prof Radomskiego dotyczą klasycznej farmakologii i nanofarmakologii. Szczegółowe kierunki badawcze dotyczą biologii i farmakologii płytki krwi, tlenku azotu, metaloproteinaz, krwiopochodnych mechanizmów karcinogenezy oraz biokompatybilności nanocząstek i nanonośników. Prace prof Radomskiego były cytowane w literaturze 18193 razy z współczynnikiem Hirscha 59. Czterdzieści trzy prace cytowano > 100 razy (Google Scholar).

Profesor Marek Radomski od lipca 2013 r.oku do kwietnia 2016 roku pełnił rolę Dyrektora ds. Naukowo – Medycznych Kardio – Med Silesia w Zabrzu. Obecnie dalej współpracuje z Kardio – Med Silesia w Projektach Badawczych.

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: