Historia

marek-radomski

Prof. Marek Radomski

Profesor dr hab.n.med. Marek Witold Radomski, aktualnie Prodziekan ds Badań, College of Medicine  University of Saskatchewan w Kanadzie. Profesor był kierownikiem Katedry Farmakologii na Wydziale Farmacji Trinity College Dublin w Irlandii. Profesor Radomski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Stopień naukowy doktora medycyny otrzymał w 1983 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał w 1990 roku decyzją Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W roku 2002 uzyskał nominacje profesorską z rąk Prezydenta RP. Profesor Radomski jest farmakologiem z wieloletnim i kierowniczym doświadczeniem akademickim i przemysłowym. Doświadczenia akademickie zdobywał w Polsce, Kanadzie, USA i Irlandii. Profesor Radomski był profesorem farmakologii w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Alberty (Edmonton, Kanada), profesorem farmakologii w Zakładzie Fizjologii i Farmakologii Uniwersytetu Teksas w Houston i przez ostatnie 9 lat profesorem farmakologii w Trinity College w Dublinie. Profesor Radomski ma doświadczenie w kierowaniu zespołami akademickimi zaczynając od własnego zespołu badawczego poprzez kierowanie Wydziałem Farmacji Trinity College do Centrum Badan nad Lekami o Działaniu Przeciwnowotworowym Trinity College Dublin. Profesor Radomski był promotorem, opiekunem i recenzentem więcej niż 60 prac doktorskich i postdoktorskich. Profesor Radomski kierował tez operacjami badawczymi i wdrożeniowymi w firmach farmaceutycznych takich jak Wellcome Research Laboratories (UK) i Lacer (Hiszpania). Profesor Radomski jest laureatem nagród naukowych m.in. Alberta Heritage Foundation for Medical Research Scholar, Canadian Institutes of Health Research Scientist, Doctor Honoris Causa Complutense Universidad Madrid i Fellow of Trinity College Dublin.

Profesor Radomski przeprowadza również audyty jednostek akademickich w USA i w Europie i służy(ł), jako konsultant programów firm farmaceutycznych Eli Lilly, Schwarz Pharma, Merck i Phytopharm. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Solvotrin Therapeutics.

Zainteresowania naukowe prof Radomskiego dotyczą klasycznej farmakologii i nanofarmakologii. Szczegółowe kierunki badawcze dotyczą biologii i farmakologii płytki krwi, tlenku azotu, metaloproteinaz, krwiopochodnych mechanizmów karcinogenezy oraz biokompatybilności nanocząstek i nanonośników. Prace prof Radomskiego były cytowane w literaturze 18193 razy z współczynnikiem Hirscha 59. Czterdzieści trzy prace cytowano > 100 razy (Google Scholar).

Profesor Marek Radomski od lipca 2013 r.oku do kwietnia 2016 roku pełnił rolę Dyrektora ds. Naukowo – Medycznych Kardio – Med Silesia w Zabrzu. Obecnie dalej współpracuje z Kardio – Med Silesia w Projektach Badawczych.

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.