Historia

Prof. Marian Zembala

Profesor dr hab. n. med. Marian Zembala. Kardiochirurg, transplantolog, naukowiec. Ukończył w 1974 z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1975 do 1981 był asystentem i starszym asystentem w Klinice Chirurgii Serca tej uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych objął stanowisko adiunkta. Przez kilka lat przebywał na stażu naukowym w Holandii. W 1985 podjął pracę w utworzonej wówczas Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religi). Specjalizował się następnie w zakresie kardiochirurgii.

W 1992 habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej Chirurgiczna reperfuzja mięśnia sercowego w świeżym zawale. W 1993 został Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i pełnił tę funkcję do marca 2022 do swojej śmierci. W 1997 został członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, a w latach 1997–1999 był prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1987-2021) i Uniwersytetu Medycznego w Opolu. W 1998 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownika Katedry Kardiochirurgii i Transplantologii. W 2018 uzyskał tytuł doktora honoris causa nadany przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a w roku 2021 otrzymał najwyższy tytuł profesora honorowego nadawany przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.

Zajmował się transplantologią serca i płuc, w 1997 jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca, był twórcą wielu pionierskich rozwiązań w kardiochirurgii i transplantologii serca i płuc. W 2011 został przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W latach 2010-2012 prezydent European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, następnie prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgii, EACTS (2017-2018) – pierwszy w historii Polak, który objął stanowisko prezydenta w dwóch największych towarzystwach kardiochirurgicznych (ESCVS i EACTS). W roku 2015 objął stanowisko Ministra Zdrowia RP. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgów (2018). Promotor ponad 25 doktorantów i 11 profesorów nadzwyczajnych.

Prof. Marian Zembala był pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Projekt utworzenia i uruchomienia Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia został przez Pana Prof. Mariana Zembalę zrealizowany wraz z Prezydent Miasta Zabrza – Panią Małgorzatą Mańką-Szulik i Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Od strony organizacyjno-zarządczej za stworzenie niniejszej infrastruktury badawczo-wdrożeniowej, w latach 2013-2015 oraz za jej rozwój i bieżące zarządzanie jest odpowiedzialny Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – Pan Adam Konka.

marek-radomski

Prof. Marek Radomski

Profesor dr hab. n. med. Marek Witold Radomski, aktualnie Prodziekan ds Badań, College of Medicine  University of Saskatchewan w Kanadzie. Profesor był kierownikiem Katedry Farmakologii na Wydziale Farmacji Trinity College Dublin w Irlandii. Profesor Radomski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Stopień naukowy doktora medycyny otrzymał w 1983 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał w 1990 roku decyzją Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W roku 2002 uzyskał nominacje profesorską z rąk Prezydenta RP. Profesor Radomski jest farmakologiem z wieloletnim i kierowniczym doświadczeniem akademickim i przemysłowym. Doświadczenia akademickie zdobywał w Polsce, Kanadzie, USA i Irlandii. Profesor Radomski był profesorem farmakologii w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Alberty (Edmonton, Kanada), profesorem farmakologii w Zakładzie Fizjologii i Farmakologii Uniwersytetu Teksas w Houston i przez ostatnie 9 lat profesorem farmakologii w Trinity College w Dublinie. Profesor Radomski ma doświadczenie w kierowaniu zespołami akademickimi zaczynając od własnego zespołu badawczego poprzez kierowanie Wydziałem Farmacji Trinity College do Centrum Badan nad Lekami o Działaniu Przeciwnowotworowym Trinity College Dublin. Profesor Radomski był promotorem, opiekunem i recenzentem więcej niż 60 prac doktorskich i postdoktorskich. Profesor Radomski kierował tez operacjami badawczymi i wdrożeniowymi w firmach farmaceutycznych takich jak Wellcome Research Laboratories (UK) i Lacer (Hiszpania). Profesor Radomski jest laureatem nagród naukowych m.in. Alberta Heritage Foundation for Medical Research Scholar, Canadian Institutes of Health Research Scientist, Doctor Honoris Causa Complutense Universidad Madrid i Fellow of Trinity College Dublin.

Profesor Radomski przeprowadza również audyty jednostek akademickich w USA i w Europie i służy(ł), jako konsultant programów firm farmaceutycznych Eli Lilly, Schwarz Pharma, Merck i Phytopharm. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Solvotrin Therapeutics.

Zainteresowania naukowe prof Radomskiego dotyczą klasycznej farmakologii i nanofarmakologii. Szczegółowe kierunki badawcze dotyczą biologii i farmakologii płytki krwi, tlenku azotu, metaloproteinaz, krwiopochodnych mechanizmów karcinogenezy oraz biokompatybilności nanocząstek i nanonośników. Prace prof Radomskiego były cytowane w literaturze 18193 razy z współczynnikiem Hirscha 59. Czterdzieści trzy prace cytowano > 100 razy (Google Scholar).

Profesor Marek Radomski od lipca 2013 r.oku do kwietnia 2016 roku pełnił rolę Dyrektora ds. Naukowo – Medycznych Kardio – Med Silesia w Zabrzu. Obecnie dalej współpracuje z Kardio – Med Silesia w Projektach Badawczych.

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: