Jednostka Badawcza DPL – Badania spersonalizowane in vivo

Badania spersonalizowane in vivo odgrywają kluczową rolę w procesie oceny bezpieczeństwa, skuteczności i działania wyrobów medycznych, nowych leków, produktów leczniczych przed ich wprowadzeniem na rynek. Termin “in vivo” odnosi się do eksperymentów przeprowadzanych w organizmach żywych, takich jak zwierzęta laboratoryjne lub ludzie, w przeciwieństwie do badań “in vitro“, które odbywają się poza organizmem.

Jednym z głównych założeń prowadzenia badań in vivo w naszym ośrodku jest zachowanie zasad Dobrych Praktyk Laboratoryjnych (GLP), które gwarantują dokładność, powtarzalność i wiarygodność wyników. Dzięki GLP, badania in vivo są planowane, przeprowadzane i dokumentowane w ściśle określony sposób, co umożliwia rzetelną ocenę wpływu wyrobów medycznych na organizmy żywe.

W badaniach in vivo stosuje się różne modele zwierząt, w zależności od celu badania i specyfiki produktu. Modele małych zwierząt, takie jak myszy lub szczury, często używane są do początkowych badań toksyczności i skuteczności. Modele dużych zwierząt, jak np. świnia domowa, są bardziej zbliżone do organizmu ludzkiego pod względem anatomii i fizjologii, co pozwala na bardziej wiarygodne prognozowanie działania wyrobów medycznych, produktów leczniczych i innych substancji u ludzi.

Badania in vivo pozwalają na ocenę wpływu wyrobów medycznych, produktów leczniczych i innych substancji na cały organizm, w tym na układy narządowe i procesy biologiczne. Mogą być wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych działań niepożądanych, oceny biodostępności substancji czynnych oraz monitorowania długoterminowych efektów terapeutycznych.

Podsumowując, badania in vivo są niezastąpionym etapem w procesie oceny wyrobów medycznych, produktów leczniczych i innych substancji zapewniając rzetelne i kompleksowe informacje na temat ich wpływu na organizmy żywe. Dzięki zastosowaniu modeli małych i dużych zwierząt oraz przestrzeganiu zasad GLP, możliwe jest lepsze zrozumienie skutków stosowania wyrobów medycznych, produktów leczniczych i innych substancji i zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz skuteczności przed dostępem do pacjentów.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia w Zabrzu posiada certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w części biokompatybilność (zakres 9) dla biologicznej oceny wyrobów medycznych dla badań m.in. in vivo. Wykonujemy również badania in vitro bez potwierdzenia certyfikatem GLP ale z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Zapraszamy do kontaktu, w celu dopasowania odpowiedniej metody badawczej do Państwa wyrobu medycznego.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: