Jednostka Badawcza DPL – Laboratorium komórkowe

Laboratorium komórkowe w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia jest kompleksem pomieszczeń wyposażonych w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny umożliwiający prowadzenie hodowli komórkowych oraz ich analizę biologiczną.

Laboratorium komórkowe wyposażone jest w komory laminarne II klasy bezpieczeństwa biologicznego (BSL II) umożliwiające sterylną i bezpieczną pracę z materiałem biologicznym oraz inkubatory CO2 zapewniające optymalne warunki temperatury i wilgotności do wzrostu i proliferacji komórek in vitro. Ponadto, w laboratorium komórkowym znajdują się niezbędne urządzenia wykorzystywane podczas pracy z hodowlą komórkową, w tym autoklaw, wirówki, cieplarki, inkubatory czy wytrząsarki.

W laboratorium komórkowym prowadzone są hodowle komórek prawidłowych, transfekowanych oraz nowotworowych (adherentne lub zawiesinowe), pozyskiwane z komercyjnie dostępnych linii komórkowych lub uzyskiwane z pierwotnych hodowli komórkowych. Laboratorium komórkowe umożliwia charakterystykę hodowanych komórek, w tym ocenę ich morfologii (obrazowanie immunocytochemiczne), żywotności i proliferacji, analizę antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych oraz sortowanie komórek. Laboratorium dysponuje również aparaturą  pozwalającą na analizę aktywności enzymatycznej komórek oraz oznaczenie ekspresji i sekrecji białek (np.: testy immunoenzymatyczne ELISA, western blot). Dostęp do systemu przechowywania kriogenicznego z ciekłym azotem i zamrażarek -20oC oraz -80oC pozwala na bankowanie i przechowywanie komórek oraz próbek biologicznych.

Wyposażenie laboratorium

Specjalistyczny sprzęt znajdujący się w laboratorium komórkowym, w tym mikroskopy optyczne, fluorescencyjne, stereoskopowe; wielofunkcyjny czytnik płytek oraz cytometr przepływowy umożliwiają szeroki i  szczegółowy zakres badań z wykorzystaniem hodowanych komórek in vitro.

Mikroskopy laboratoryjne

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczne mikroskopy, w tym mikroskopy Zeiss Axio Zoom.V16, Zeiss Axiovert, Zeiss Axio Observer z komorą inkubacyjną oraz Zeiss Primovert umożliwiające prowadzenie obserwacji i dokumentacji zdjęciowych hodowanych komórek. Moduły fluorescencji oraz specjalistyczne moduły ApoTome.3 wbudowane w posiadane w laboratorium komórkowym mikroskopy, rozszerzają ich możliwości i pozwalają na przeprowadzanie różnorodnych badań opartych na fluorescencyjnym obrazowaniu komórek, struktur oraz składników komórkowych. Komora inkubacyjna zintegrowana z mikroskopem, zapewniająca odpowiednią temperaturę i stężenie CO2, umożliwia ciągłą obserwację i dokumentację przebiegu hodowli komórkowych.

Czytnik Tecan Spark

Wielofunkcyjny czytnik Tecan Spark posiada obszerne zastosowanie w laboratorium komórkowym. Pomiar szerokiego zakresu parametrów, takich jak poziom absorbancji (UV-NIR), fluorescencji czy luminescencji, pozwala na przeprowadzenie wielu badań komórkowych, w tym analizę żywotności, proliferacji czy konfluencji komórek; badanie cytotoksyczności in vitro, testy immunoenzymatyczne (ELISA) oraz oznaczenie stężenia kwasów nukleinowych. Sprzęt umożliwia przeprowadzanie badań zarówno w płytkach wielodołkowych, płytkach NanoQuant oraz kuwetach pomiarowych.

Cytometr przepływowy BD FACS Canto II

Cytometr przepływowy BD FACS Canto II posiada wbudowane 3 lasery umożliwiające jednoczesne oznaczenie nawet 8 parametrów w pojedynczej próbce. Wykorzystywany jest do analizy cyklu komórkowego, badania żywotności oraz procesu apoptozy komórek, a także immunofenotypowania komórek za pomocą odpowiednich przeciwciał skoniugowanych z fluorochromami przeciwko antygenom powierzchniowym lub wewnątrzkomórkowym.

autoMACS® Pro Separator

Sorter komórek autoMACS® Pro, za pomocą magnetycznych kulek skoniugowanych z przeciwciałem skierowanym przeciwko powierzchniowym antygenom charakterystycznym dla docelowych komórek, pozwala na wyselekcjonowanie populacji komórek i umożliwia ich dalszą hodowlę lub analizę.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: