Jednostka Badawcza DPL – Cytotoksyczność – Metoda wychwytu czerwieni obojętnej (NRU) wg ISO 10993 – 5

Badania komórkowe, znane również jako badania in vitro, to badania naukowe przeprowadzane na żywych komórkach poza organizmem żywym. Te badania mają na celu zrozumienie funkcji, reakcji i interakcji komórek, jak również ocenę wpływu różnych substancji lub warunków na komórki. Dodatkowo pozwalają na zredukowanie badań prowadzonych na modelu zwierzęcym in vivo dzięki wstępnej ocenie wyrobu medycznego czy produktu leczniczego, potencjalnego wpływu cytotoksycznego na model komórkowy.

Test wychwytu czerwieni obojętnej (NRU) to test laboratoryjny in vitro stosowany do oceny żywotności i cytotoksyczności komórek. Polega on na wykorzystaniu barwnika czerwieni obojętnej (Neutral Red), który jest pobierany przez żywe komórki i gromadzi się w lizosomach. Test NRU jest testem cytotoksyczności zaliczanych do testów in vitro ilościowych. Badania z wykorzystaniem linii komórkowych, takich jak ocena biokompatybilności czy test wychwytu czerwieni obojętnej,  prowadzone są w naszej jednostce w Laboratorium Komórkowym w standardzie GLP.

Test metodą wychwytu czerwieni obojętnej (NRU) wg ISO 10993-5 – Biologiczna Ocena Wyrobów Medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro, komórki mysich fibroblastów (linia Balb3t3/L929) są narażone na różne stężenia ekstraktów z badanych substancji takich jak wyroby medyczne przez określony czas w różnych stężeniach. Po ekspozycji komórki są inkubowane z roztworem barwnika czerwieni obojętnej. Żywe komórki aktywnie gromadzą czerwień obojętną w lizosomach. Barwnik zostaje uwięziony w lizosomach z powodu kwaśnego środowiska. Stopień wychwytu i retencji barwnika może wskazywać na zdrowie i żywotność komórek. Absorpcję barwnika przez komórki można określić ilościowo za pomocą spektrofotometrii, a wyniki mogą pomóc ocenić cytotoksyczność lub biokompatybilność testowanych substancji.

Test wychwytu czerwieni obojętnej in vitro jest powszechnie stosowany w biologii komórkowej, toksykologii, w badaniach biokompatybilności i badaniach nad rozwojem, wyrobów medycznych, produktów leczniczych w celu oceny potencjalnego wpływu różnych związków na zdrowie i przeżycie komórek. Warto zauważyć, że chociaż test NRU dostarcza cennych informacji na temat cytotoksyczności, naukowcy często używają go w połączeniu z innymi testami in vitro, aby uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie odpowiedzi komórek na różne substancje. Test NRU jest jednym z kilku testów cytotoksyczności określonych przez wytyczną wg ISO 10993-5 – Biologiczna Oceny Wyrobów Medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro.

Badanie cytotoksyczności metodą NRU jest niezwykle przydatne ze względu na swoją precyzję, powtarzalność oraz zgodność z regulacjami GLP. Daje pewność, że ocena biokompatybilności substancji lub wyrobu medycznego odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami jakości i może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów stosowanych w kontaktach z organizmem ludzkim.

Posiadamy certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w części biokompatybilność (zakres 9) dla biologicznej oceny wyrobów medycznych dla badań m.in. cytotoksyczności in vitro.

Zapraszamy do kontaktu, w celu dopasowania odpowiedniej metody badawczej do Państwa wyrobu medycznego.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: