Jednostka Badawcza DPL – Cytotoksyczność – Metoda elucji

Badania in vitro odnoszą się do badań przeprowadzanych poza organizmem żywym, najczęściej w laboratoriach, na izolowanych komórkach, tkankach lub narządach. Badanie in vitro przeprowadzane jest w ramach biologicznej oceny wyrobów medycznych i pozwala na badanie różnych procesów biologicznych, interakcji chemicznych, toksyczności substancji i innych aspektów, bez konieczności wykorzystywania organizmów żywych.

Badanie cytotoksyczności, pozwala na zbadanie zdolności substancji chemicznych do uszkadzania lub niszczących komórki. Metoda elucji w tym przypadku oznacza wyjaśnianie, jakie mechanizmy leżą u podstaw tego uszkodzenia komórek.

W Naszej Jednostce Badawczej badania są przeprowadzane w laboratorium komórkowym, zarówno w standardzie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jak i bez. Międzynarodowe standardy i wytyczne dotyczące prowadzenia badań laboratoryjnych zgodnie z GLP oraz ISO 10993 zapewniają wysoki poziom jakości, dokładności i wiarygodności wyników. Te wytyczne mają na celu zapewnienie integralności i jakości danych laboratoryjnych, które są generowane w celach naukowych i regulacyjnych.

Metody elucji w badaniach cytotoksyczności mogą obejmować:

 1. Analiza morfologii komórek: Obserwacja zmian w strukturze i wyglądzie komórek pod mikroskopem, co może dać wskazówki co do rodzaju uszkodzeń.
 2. Badanie apoptozy i nekrozy: Wykrywanie procesów programowanej śmierci komórek (apoptozy) lub nagłej śmierci komórek (nekrozy), co może pomóc w zrozumieniu, jak substancja wpływa na procesy życiowe komórek.
 3. Analiza ekspresji genów: Monitorowanie zmian w ekspresji genów związanych z reakcjami na stres, toksyczność i inne mechanizmy odpowiedzi komórek.
 4. Badania aktywności enzymów: Sprawdzanie, czy substancja wpływa na aktywność kluczowych enzymów komórkowych, które są istotne dla różnych procesów życiowych.
 5. Badania funkcji mitochondrialnych: Badanie wpływu substancji na funkcjonowanie mitochondriów, które pełnią kluczową rolę w produkcji energii w komórkach.
 6. Analiza reakcji immunologicznych: Badanie, czy substancja wywołuje reakcje układu odpornościowego, co może wpływać na zdolność komórek do przetrwania.

Badania cytotoksyczności  in- vitro, metodą elucji są istotne, ponieważ zapewniają wiarygodność i przejrzystość wyników, co ma kluczowe znaczenie w ocenie bezpieczeństwa substancji chemicznych, wyrobów medycznych, farmaceutyków i innych produktów, które mogą mieć kontakt z ludzkim organizmem.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: