Jednostka Badawcza DPL – Cytotoksyczność – Metoda elucji

Badania in-vitro odnoszą się do badań przeprowadzanych poza organizmem żywym, najczęściej w laboratoriach, na izolowanych komórkach, tkankach lub narządach. Badanie in-vitro przeprowadzane jest w ramach biologicznej oceny wyrobów medycznych i pozwala na badanie różnych procesów biologicznych, interakcji chemicznych, toksyczności substancji i innych aspektów, bez konieczności wykorzystywania organizmów żywych.

Badanie cytotoksyczności, pozwala na zbadanie zdolności substancji chemicznych do uszkadzania lub niszczących komórki. Metoda elucji w tym przypadku oznacza wyjaśnianie, jakie mechanizmy leżą u podstaw tego uszkodzenia komórek.

W Naszej Jednostce Badawczej badania są przeprowadzane w laboratorium komórkowym, zarówno w standardzie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jak i bez. Międzynarodowe standardy i wytyczne dotyczące prowadzenia badań laboratoryjnych zgodnie z GLP oraz ISO 10993 zapewniają wysoki poziom jakości, dokładności i wiarygodności wyników. Te wytyczne mają na celu zapewnienie integralności i jakości danych laboratoryjnych, które są generowane w celach naukowych i regulacyjnych.

Metody elucji w badaniach cytotoksyczności mogą obejmować:

 1. Analiza morfologii komórek: Obserwacja zmian w strukturze i wyglądzie komórek pod mikroskopem, co może dać wskazówki co do rodzaju uszkodzeń.
 2. Badanie apoptozy i nekrozy: Wykrywanie procesów programowanej śmierci komórek (apoptozy) lub nagłej śmierci komórek (nekrozy), co może pomóc w zrozumieniu, jak substancja wpływa na procesy życiowe komórek.
 3. Analiza ekspresji genów: Monitorowanie zmian w ekspresji genów związanych z reakcjami na stres, toksyczność i inne mechanizmy odpowiedzi komórek.
 4. Badania aktywności enzymów: Sprawdzanie, czy substancja wpływa na aktywność kluczowych enzymów komórkowych, które są istotne dla różnych procesów życiowych.
 5. Badania funkcji mitochondrialnych: Badanie wpływu substancji na funkcjonowanie mitochondriów, które pełnią kluczową rolę w produkcji energii w komórkach.
 6. Analiza reakcji immunologicznych: Badanie, czy substancja wywołuje reakcje układu odpornościowego, co może wpływać na zdolność komórek do przetrwania.

Badania cytotoksyczności  in- vitro, metodą elucji są istotne, ponieważ zapewniają wiarygodność i przejrzystość wyników, co ma kluczowe znaczenie w ocenie bezpieczeństwa substancji chemicznych, wyrobów medycznych, farmaceutyków i innych produktów, które mogą mieć kontakt z ludzkim organizmem.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: