Jednostka Badawcza DPL – Cytotoksyczność – Metoda bezpośredniego kontaktu wg normy PN-EN ISO 10993-5

Metoda bezpośredniego kontaktu wg normy PN-EN ISO 10993, część 5 jest jedną z metod badawczych cytotoksyczności in vitro poprzez bezpośredni kontakt badanego materiału z hodowlą komórkową. Procedura ta jest powszechnie wykorzystywana do oceny biozgodności biomateriałów/ wyrobów medycznych, i stanowi jakościową metodę określania cytotoksyczności.

Badania in vitro można uznać za pierwszy krok w określaniu biozgodności. Niewątpliwym atutem są niskie koszty przeprowadzania tego typu badań, a otrzymywane wyniki umożliwiają analizę wstępnej odpowiedzi komórek na materiał badany w krótkim czasie. Tymczasem, brak negatywnej reakcji komórkowej w badaniu cytotoksyczności umożliwia rozpoczęcie fazy badań in vivo, w tym badania toksyczności ostrej, podostrej, podprzewlekłej i przewlekłej, działania drażniącego i działania uczulającego, czy implantacji w tkankach.

Procedurę badania cytotoksyczności in vitro, zgodnie z normą z grupy PN-EN ISO 10993-5 „Badania cytotoksyczności in vitro”, przeprowadza się w ramach infrastruktury Laboratorium Komórkowego, wchodzącego w infrastrukturę Laboratorium Wielospecjalistycznego Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Metoda badawcza polega na umieszczeniu materiału badanego (fragmentu biomateriału lub wyrobu medycznego) bezpośrednio na warstwie komórek, pochodzących z linii komórkowej L-929, i ich ekspozycji na materiał badany przez czas min. 24h, w temperaturze 37 ± 1°C oraz w warunkach 5 ± 1% atmosfery CO2. Na rysunku nr 1 zaprezentowano poglądowo pojedynczy dołek płytki hodowlanej, podczas badania cytotoksyczności in vitro metodą bezpośredniego kontaktu.

Rys. nr 1. Wizualizacja dołka płytki hodowlanej w badaniu cytotoksyczności metodą bezpośredniego kontaktu, zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych – część 5: Badania cytotoksyczności in vitro”.

Odczyt wpływu cytotoksycznego materiału badanego na komórki wykonywany jest z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, dzięki któremu możliwym jest zobrazowanie stanu komórek bezpośrednio przed i po usunięciu badanego materiału, w oparciu o opisowe wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO 10993-5. Biologiczna reaktywność komórek oceniania jest w skali od stopnia 0 (brak reaktywności) do stopnia 4 (wysoka reaktywność); przyjmuje się, że wyrób medyczny jest niecytotoksyczny, jeśli żadna z kultur wystawionych na działanie materiału badanego nie wykazuje poziomu wyższego niż stopień 2 (łagodna reaktywność).

Dobór odpowiedniej metody badania cytotoksyczności biomateriałów czy wyrobów medycznych uzależniony jest od rodzaju/ rodzajów wykorzystywanych do produkcji biomateriałów, kształtu czy docelowego zastosowania wyrobu medycznego. Zapraszamy do kontaktu z Naszymi specjalistami w celu wybrania odpowiedniej metody badawczej, zgodnie z Państwa potrzebami.

Laboratoria Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia objęte są certyfikatem zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej dla badań biokompatybilności (tj. zakresem nr 9, definiowanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej), m.in. badań cytotoksyczności in vitro.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: