Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach portalu (https://kmptm.pl) jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze.
 2. Dla celu kontaktu z administratorem danych osobowych, w zakresie przetwarzania danych osobowych, proszę kierować wiadomości na adres email: iod@kmptm.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.
 4. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych takich jak: nazwisko, imiona, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa, typ podmiotu, numer NIP, adres firmy, adres korespondencyjny firmy w procesie zamówień publicznych jest dobrowolne.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  • realizowania postępowań przetargowych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • realizowanie postępowań rekrutacyjnych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO;
  • wystawiania i dostarczania Użytkownikowi dowodów księgowych zgodnie z obowiązkami podatkowymi nałożonymi na Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami dotyczącymi sprzedaży i obsługi konta użytkownika, realizując prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • nawiązania kontaktu przy pomocy formularza kontaktowego na stronie internetowej, na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • prowadzenie działań analitycznych lub marketingowych internetowego, na podstawie zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażonej za pomocą czynności potwierdzającej zgodę w postaci zaznaczenia checkboxa lub w postaci zgody na zainstalowanie cookies stosowanych rozwiązań marketingowych lub analitycznych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a.
 6. Z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek dalszego udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub świadczenia usługi, Administrator może przekazywać danych osobowe Użytkownika podmiotom tj. hostingodawca poczty e-mail oraz strony internetowej, dostawcy oprogramowania, firmy świadczące usługi IT, kancelaria prawna, firmy, firmy doradcze, Poczta Polska, S.A., urząd skarbowy oraz inne podmioty uprawnione na mocy prawa podmioty.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego przetwarzanych danych osobowych (w tym prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych), żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych. W czynnościach, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje także prawo do jej odwołania.
 8. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe określone w pkt 3 przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia usług, których stroną jest Użytkownik, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają okres ich przechowywania – w tym obrona przed roszczeniami na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, a także ustawa o rachunkowości wymagająca przechowywania danych przez okres 6 – ciu lat od daty ostatniej operacji.
 9. Administrator korzysta głównie z usług dostawców, którzy znajdują się głównie w Polsce i innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy dostawcy mogą mieć swoje siedziby poza granicami EOG. Administrator zapewnił, że dostawcy zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych. Zapewnienie to wynika między innymi z zastosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa podmiotu w mechanizmie Data Privacy Framework.
 10. Portal w sposób automatyczny gromadzi następujące dane:
  • adres IP,
  • identyfikator sesji,
  • typ użytej przeglądarki internetowej.

Polityka Cookies

 1. Administrator używa plików cookies w celu gromadzenia danych na temat interakcji użytkownika oraz konfiguracji jego urządzenia podczas korzystania z naszych witryn internetowych. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniach użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę.
 2. Pliki cookies, często określane jako “ciasteczka”, to specjalne dane informatyczne, które przechowuje się na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania oraz unikalny numer identyfikacyjny.
 3. Pliki cookies mogą być podzielone na różne kategorie w zależności od ich funkcji:
  • Cookies niezbędne do działania strony: Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Bez nich nie bylibyśmy w stanie świadczyć podstawowych usług, takich jak obsługa konta użytkownika czy koszyka zakupowego.
  • Cookies analityczne: Służą do zbierania informacji na temat sposobu korzystania z naszej witryny. Pomagają nam lepiej zrozumieć, jak nasi użytkownicy przeglądają strony internetowe, jakie treści są najbardziej popularne i gdzie możemy dokonać ulepszeń.
  • Cookies reklamowe: Są wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych użytkownikom. Mogą być używane przez nas lub przez naszych partnerów reklamowych w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w różnych celach, takich jak:
  • Uwierzytelnianie użytkownika na stronie internetowej i utrzymywanie sesji konta na sklepach internetowych, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo i spersonalizowaną obsługę;
  • Analiza i badania oglądalności, w szczególności tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny internetowej, przy wykorzystaniu rozwiązań firm trzecich tj. Google Analytics;
  • Zbieranie i przechowywanie danych dotyczących personalizacji stron internetowych, co umożliwia nam dostarczenie bardziej spersonalizowanego sposobu korzystania ze strony internetowej.
 5. Warto zaznaczyć, że wiele przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies i zapisuje je na urządzeniach użytkowników. Jednak użytkownicy serwisu mają możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnym momencie. Można to zrobić, blokując automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub decydując o informowaniu o każdorazowym zapisaniu plików cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 6. Administrator serwisu stosuje pliki cookies w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich używanie odbywa się z poszanowaniem prywatności użytkowników. Szanujemy Twoje prawo do wyboru, czy chcesz akceptować pliki cookies, dlatego dajemy Ci możliwość dostosowania ustawień zgodnie z Twoimi preferencjami.
 7. Jeśli zdecydujesz się na zmianę ustawień dotyczących plików cookies i zablokujesz ich obsługę, uprzedzamy, że może to wpłynąć na pełną funkcjonalność naszej witryny, a niektóre usługi mogą nie działać poprawnie. Jednak Twoje decyzje w zakresie plików cookies nie wpłyną na Twoje prawa ani dostęp do podstawowych funkcji .

Obowiązki informacyjne:

 1. Klauzula dla kandydatów do pracy

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Gabriela Kolasa. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@kmptm.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
   1. na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a RODO – dla umów o pracę
   2. na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych.

   Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia  przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom doradczym, hostingodawcy skrzynki e-mail, portalom rekrutacyjnym, hostingodawcy strony www, Urzędom Pracy, Poczcie Polskiej S.A, firmom świadczącym usługi informatyczne oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 2. Klauzula dla kontrahenta, klienta

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze (KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607).
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Gabriela Kolasa W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@kmptm.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
   2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   4. utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmującej się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie świadczącej doradztwo, Poczcie Polskiej S.A., biegłym rewidentom, firmie zajmującej się archiwizacją dokumentów, firmom kurierskim, bankom, Urzędowi Skarbowemu oraz  innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 3. Klauzula dla rejestracji oraz obsługi pacjenta Zespołu Poradni Kardio-Med SilesiaZgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Gabriela Kolasa W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@kmptm.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rejestracji na wizytę do Zespołu Poradni Kardio–Med Silesia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (tj. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz w celu obsługi pacjenta w Zespole Poradni Kadrio-Med Silesia na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit h RODO, tj. na podstawie obowiązujących przepsiów prawa oraz do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom doradczym, firmie zajmującej się archiwizacją dokumentów, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, hostingodawcy strony www, Ministerstwu Zdrowia, Centrum Zdrowia, Podmiotom Prowadzącym Działalność Leczniczą, firmom świadczącym usługi informatyczne oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa m.in. dot. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji oraz realizacji usług Poradni.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 4. Klauzula dla osoby korzystającej z formularza kontaktowegoZgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Gabriela Kolasa W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@kmptm.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom doradczym, dostawcy oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, hostingodawcy strony www oraz firmom świadczącym usługi informatyczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub skutecznego udzielenia odpwiedzi na zapytanie.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: