Jednostka Badawcza DPL – Laboratorium Histologii

Laboratorium Histologii w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia: Innowacyjne podejście do badań biokompatybilności.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia to miejsce, w którym innowacja spotyka się z precyzją, a jednym z kluczowych obszarów ośrodka jest Laboratorium Histologii. To tutaj, przy wykorzystaniu najnowszych technologii i zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) prowadzone są badania biokompatybilności i biozgodności wyrobów medycznych.

Laboratorium zapewnia kompleksową biologiczną ocenę wyrobów medycznych. Jednym z kluczowych aspektów badań jest ocena toksyczności, obejmująca badania toksyczności ostrej, podostrej, podprzewlekłej i przewlekłej, a także analizę działania drażniącego i uczulającego.

W skład sprzętu używanego w Laboratorium Histologii wchodzi linia do barwienia klasycznego, umożliwiająca przygotowanie próbek do analizy mikroskopowej. Dodatkowo, laboratorium korzysta z nowoczesnych urządzeń, umożliwiających przygotowywanie preparatów w żywicy. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na uzyskanie preparatów o wyjątkowej jakości, niezbędnych do skrupulatnych badań histologicznych dla twardych materiałów badanych takich jak np. stenty czy kości.

Kriostat to kolejne niezastąpione narzędzie w Laboratorium Histologii, umożliwiające szybkie zamrażanie tkanek, co jest kluczowe dla zachowania ich struktury i właściwości podczas badań histologicznych.

Badania prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami, umożliwiają kompleksową ocenę wpływu wyrobów medycznych na komórki i tkanki. W połączeniu z badaniami in vivo, Laboratorium Histologii w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia zapewnia pełen zakres analiz niezbędnych do oceny bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych.

Wszystkie te działania odbywają się w ścisłej zgodności z normami i regulacjami branżowymi. To tutaj innowacja i dbałość o najwyższą jakość spotykają się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności nowoczesnych rozwiązań medycznych.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: