Działania ŚPTM Kardio-Med Silesia w liczbach obejmowały m.in.:

Niemal
000tys.

przebadanych
pacjentów

Niemal
0tys.

osób pod stałym
telemonitoringiem

Ponad
0tys.

przeszkolonych
lekarzy

Niemal
00tys.

szczepień

Aktualności

31 maja 2024

Na Śląsku ruszają szkolenia medyczne dla żołnierzy polskich i NATO.

czytaj więcej...

15 kwietnia 2024

HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02 Bio-printing of living cells for regenerative medicine

czytaj więcej...

18 marca 2024

Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

czytaj więcej...

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa chomików laboratoryjnych” (11/Z/24)

w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002

Termin publikacji: 18-07-2024

Termin otwarcia: 29-07-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej HPLC z oprogramowaniem” (10/Z/24)

w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002

Termin publikacji: 12-07-2024

Termin otwarcia: 26-07-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa chomików laboratoryjnych” (9/Z/24)

w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002

Termin publikacji: 05-07-2024

Termin otwarcia: 16-07-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa produktów do wykonywania badań oraz pipet automatycznych” (8/Z/24)

w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań
terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002

Termin publikacji: 12-06-2024

Termin otwarcia: 20-06-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Konsultacje w zakresie rejestracji leków” (7/Z/24)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002.

Termin publikacji: 29-05-2024

Termin otwarcia: 07-06-2024

Dołączone pliki

SIWZ wersja edytowalna

Załącznik 7 umowa o poufnosci

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Konsultacje w zakresie rejestracji leków” (6/Z/24)

w ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002

Termin publikacji: 17-05-2024

Termin otwarcia: 28-05-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Konsultacje w zakresie rejestracji leków” (5/Z/24)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002.

Termin publikacji: 19-04-2024

Termin otwarcia: 07-05-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawa rękawic, środków ochrony indywidualnej oraz odczynników do wykonywania badań” (4/Z/24)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002.

Termin publikacji: 02-04-2024

Termin otwarcia: 15-04-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa produktów do wykonywania badań” (3/Z/24)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002.

Termin publikacji: 26-02-2024

Termin otwarcia: 08-03-2024

Dołączone pliki

SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 1 zmodyfikowany

Unieważnienie Zadania nr 5

Wynik Zadanie nr 5

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa produktów do wykonywania badań” (2/Z/24)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002

Termin publikacji: 09-02-2024

Termin otwarcia: 20-02-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa akcesoriów dla zwierząt” (1/Z/24)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002.

Termin publikacji: 11-01-2024

Termin otwarcia: 22-01-2024

Dołączone pliki

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa regałów, klatek dla królików oraz akcesoriów dla zwierząt” (41/Z/23)

W ramach projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/05/00002.

Termin publikacji: 05-12-2023

Termin otwarcia: 20-12-2023

Dołączone pliki

SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 4-1 Zmodyfikowany

18 marca 2024

Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

czytaj więcej...

13 marca 2024

AKADEMIA ZDROWIA ANMAR

czytaj więcej...

7 marca 2024

IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: Specjalista ds. analizy histopatologicznej 4/ABM/2023

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation – resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2” dofinasowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Termin publikacji: 20-12-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 02-01-2024

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: BIOTECHNOLOG 3/ABM/2023

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation – resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2” dofinasowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Termin publikacji: 23-10-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 31-10-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: BIOTECHNOLOG 2/ABM/2023

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation – resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2” dofinasowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Termin publikacji: 12-06-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 21-06-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE nr 1/ABM/2023 O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: BIOTECHNOLOG

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation - resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2" dofinasowanego ze środków budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Termin publikacji: 17-05-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 29-05-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: EKSPERT DO SPRAW EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku.” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Termin publikacji: 30-03-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 07-04-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: CZŁONEK ZESPOŁU DO PRZEPROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NA MODELU ZWIERZĘCYM LEKARZ WETERYNARII – KONSULTANT DO SPRAW EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku.” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Termin publikacji: 14-03-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 23-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA DO PROWADZENIA KURSU „Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.”

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych

Termin publikacji: 13-03-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 23-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA DO PROWADZENIA KURSU „Kurs z zakresu implantacji stymulatorów bezelektrodowych”

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych

Termin publikacji: 13-03-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 23-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA DO PROWADZENIA KURSU „Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.”

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Termin publikacji: 27-02-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 07-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA DO PROWADZENIA KURSU „Kurs z zakresu implantacji stymulatorów bezelektrodowych”

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Termin publikacji: 27-02-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 07-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: Główny specjalista medyczny

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Termin publikacji: 12-12-2022

Termin zgłaszania kandydatur: 20-12-2022

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: Specjalista ds. zdrowia psychicznego – psychiatra

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Termin publikacji: 12-12-2022

Termin zgłaszania kandydatur: 20-12-2022

Dołączone pliki    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: