Zarząd

Prezes Zarządu Adam Konka

Prezes Zarządu – Adam Konka

Adam Konka, MBA; od 25 lat odpowiada za zarządzanie złożonymi projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił następujące funkcje: Koordynatora Projektów, Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Eksperta ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradcy Ministra Zdrowia ds. Zarządzania i Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W ramach projektów realizowanych w zarządzanych przez niego strukturach realizowane były Projekty finansowane ze środków: Budżetu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego/Horyzont 2020 UE/Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości/Agencji Badań Medycznych/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju/Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia RP.

Mentor i ekspert oceniający start-upy: medyczne, biotechnologiczne, telemedyczne w ramach takich wydarzeń jak: Start-Up Days Katowice, TopTrends (konkurs start-upów podczas konferencji MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia); “Kopalnia Start-Upów”.

Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (KMS) od lipca 2013 roku. KMS jest innowacyjnym centrum badawczo-wdrożeniowym wspierającym pomysłodawców i start-upy: medyczne, biotechnologiczne, farmaceutyczne i telemedyczne.

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: