Zarząd

Prezes Zarządu Adam Konka

Prezes Zarządu Adam Konka

Prezes Zarządu – Adam Konka

Adam Konka, MBA – Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Od 21 lat odpowiada za Zarządzanie Złożonymi Projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Eksperta ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradcy Ministra Zdrowia ds. Zarządzania i Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. W ramach projektów realizowanych w strukturach którymi zarządzał, były i są Projekty finansowane ze środków: Budżetu Centralnego/UE/PARP/NCBiR/NCN. Edukacja: Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzie Przedsiębiorstwem w Zjednoczonej Europie; Studia Podyplomowe na wydziale Psychologii Biznesu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; Uczelnia Łazarskiego – Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Pomysłodawca, realizator i współrealizator innowacyjnych przedsięwzięć. Projekty-Przedsięwzięcia za które był odpowiedzialny uzyskiwały następujące tytuły-wyróżnienia: „Złoty Medal Europejski” – nagroda Unii Europejskiej w roku 2006 r. za jeden z najbardziej innowacyjnych projektów IT w obszarze ubezpieczeniowym w Polsce; „Lider Przedsiębiorczości Roku 2009”; „Krajowy Lider Innowacji – 2009”; „Innowator Mazowsza – Młoda Innowacyjna Firma 2010”.

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: