Publikacje

The Usefulness of Outpatient Cardiac Telemetry in Patients with Cryptogenic Stroke, J. Clin. Med. 2024, 13(13), 3819.
Autorzy: Anetta Lasek-Bal, Adam Konka, Przemysław Puz, Joanna Boidol, Katarzyna Kosarz-Lanczek, Agnieszka Puz, Anna Wagner-Kusz, Andrzej Tomasik, Sebastian Student

Stabilization of Graphene Oxide Dispersion in Plasma-like Isotonic Solution Containing Aggregating Concentrations of Bivalent Cations, Pharmaceutics 2023, 15(10), 2495.
Autorzy: Marcin Z. Krasoń, Anna Paradowska, Martyna Fronczek, Mateusz Lejawa, Natalia Kamieńska, Michał Krejca, Anna Kolanowska, Sławomir Boncel, Marek W. Radomski

Graphene Oxide Significantly Modifies Cardiac Parameters and Coronary Endothelial Reactivity in Healthy and Hypertensive Rat Hearts Ex Vivo, American Chemical Society 2024.
Autorzy: Marcin Z. Krasoń, Anna Paradowska, Sławomir Boncel, Mateusz Lejawa, Martyna Fronczek, Joanna Śliwka, Jerzy Nożyński, Piotr Bogus, Tomasz Hrapkowicz, Krzysztof Czamara, Agnieszka Kaczor, and Marek W. Radomski

Na Śląsku ruszają szkolenia medyczne dla żołnierzy polskich i NATO.
PolitykaZdrowotna.com, 30.05.2024.
Autorzy: Ewa Bałdyga

Electrical Diuretics: Dorsal Root Ganglion Stimulation to Increase Diuresis. Neuromodulation, 15.02.2024.
Autorzy: Pawel Chodakowski, Adam Sokal, Agnieszka Manka, Bartlomiej Szwarc, Piotr Bogus, Richard Cornelussen, Michael Eggen, Lilian Kornet

Badacze związani ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznej Kardio-Med Silesia w Zabrzu są gotowi aby włączyć się w światowe badania nad ksenoprzeszczepami.
PolitykaZdrowotna.com, 23.11.2023.
Autorzy: Ewa Bałdyga

Spersonalizowana rogówka wydrukowana na bio-drukarce, to już nie przyszłość a teraźniejszość – dokonania ekspertów zabrzańskiego konsorcjum. PolitykaZdrowotna.com, 27.10.2023.
Autorzy: Dariusz Jarosz

Immune Response to Heterologous ChAdOx1/BNT162b2 Vaccination against COVID-19: Evaluation of the anti-RBD Specific IgG Antibodies Titers and Interferon Gamma Release Assay (IGRA) Test Results Vaccines. September 2022.
Autorzy: Zalewska M.; Fus W.; Konka A.; Wystyrk K.; Bochenek A.; Botor H.; Fronczek M.; Zembala John J.; Adamek B.

Analysis of the Microbiome on the Surface of Corroded Titanium Dental Implants in Patients with Periimplantitis and Diode Laser Irradiation as an Aid in the Implant Prosthetic Treatment: An Ex Vivo Study . International Biodeterioration & Biodegradation; August 2022.
Autorzy: Wawrzyk A.; Rahnama M.; Sofińska-Chmiel W.; Wilczyński S.; Gutarowska B.; Konka A.; Zeljas D.; Łobacz M.

The stress of the SARS-CoV-2 virus pandemic and pro-health behaviors among medical personnel – preliminary report.
Autorzy: Karina Badura-Brzoza, Rafał Bułdak, Paweł Dębski, Sławomir Kasperczyk, Elżbieta Woźniak-Grygiel, Adam Konka, Ewa Gawrylak-Dryja, Renata Mond-Paszek, Marcin Markiel, Daniel Gabryś, Zenon Brzoza.

The Antibody Response to the BNT162b2 mRNA COVID-19 Booster in Healthcare Workers: Association between the IgG Antibody Titers and Anthropometric and Body Composition Parameters; Vaccines 2022, Published: 29 September 2022.
Autorzy: M. Golec, A. Konka, M. Fronczek, J. Zembala-John, M. Chrapiec, K. Wystyrk, S. Kasperczyk, Z. Brzoza and R. J. Bułdak;

Genotype — phenotype correlations in Polish patients with hypertrophic cardiomyopathy. Preliminary report. Kardiologia Polska. February 17, 2022.
Autorzy: Osadnik T., Frycz-Kurek A., Lejawa M., Fronczek M., Małyszek-Tumidajewicz J., Szczurek-Wasilewicz W., Macioł-Skurk K., Gąsior M., Szyguła-Jurkiewicz B.;

SARS-CoV-2 antibody screening in healthcare workers: lessons learned from the first months of COVID-19 outbreak in Europe. Significance of serology testing for effective pandemic management and reduction of the occupational risk
Published Online: 20 Jul 2022 Volume & Issue: Volume 132 (2022) – Issue (January 2022).
Autorzy: D. Burdalska, A. Konka, Sz. Woroszyło, K. Piórkowska, J. Zembala-John, M. Golec, M. Fronczek, R. J. Bułdak;

Genotype — phenotype correlations in Polish patients with hypertrophic cardiomyopathy. Preliminary report. Kardiologia Polska. February 17, 2022.
Autorzy: Osadnik T., Frycz-Kurek A., Lejawa M., Fronczek M., Małyszek-Tumidajewicz J., Szczurek-Wasilewicz W., Macioł-Skurk K., Gąsior M., Szyguła-Jurkiewicz B.;

COVID-19 therapies: do we see substantial progress?,Cellular & Molecular Biology Letter, May 2022.
Autorzy: L. Matusewicz, M. Golec, A. Czogalla, K. Kuliczkowski, A. Konka, J. Zembala-John & A. F. Sikorski

Relationship between diabetes mellitus and atrial fibrillation prevalence in the Polish population: a report from the Non-invasive Monitoring for Early Detection of Atrial Fibrillation (NOMED-AF) prospective cross-sectional observational study. Cardiovasc.Diabetol. 2021
Autorzy: Gumprecht J., Lip G. Y. H., Sokal A., Średniawa B., Mitręga K., Stokwiszewski J., Wierucki Ł., Rajca A., Rutkowski M., Zdrojewski T., Grodzicki T., Kaźmierczak J., Opolski G. & Kalarus Z.;

Predicting Silent Atrial Fibrillation in the Elderly: A Report from the NOMED-AF Cross-Sectional Study; Journal of clinical medicine 2021-05-26.
Autorzy: Mitrega K., Lip G. Y. H., Sredniawa B., Sokal A., Streb W., Przyludzki K., Zdrojewski T., Wierucki Ł, Rutkowski M., Bandosz P., Kazmierczak J., Grodzicki T., Opolski G. & Kalarus Z.;

Genetic and environmental factors associated with homocysteine concentrations in a population of healthy young adults. Analysis of the MAGNETIC study. Nutr.Metab.Cardiovasc.Dis. 2021 : Vol.30, No.6, p.939-947.
Autorzy: Osadnik T., Pawlas N., Lejawa M., Lisik M., Osadnik K., Fronczek M., Bujak K. Gąsior M.

Genotype — phenotype correlations in Polish patients with hypertrophic cardiomyopathy. Preliminary report. Kardiologia Polska. February 17, 2022;
Autorzy: Tadeusz Osadnik, Anna Frycz-Kurek, Mateusz Lejawa, Martyna Fronczek, Justyna Małyszek-Tumidajewicz, Wioletta Szczurek-Wasilewicz, Karolina Macioł-Skurk, Mariusz Gąsior, Bożena Szyguła-Jurkiewicz;

Hyperspectral imaging and directional reflectance for predicting interaction of laser radiation with biodeteriorated objects threatening human health. International Biodeterioration & Biodegradation 173 (2022)
Autorzy: Rybitwa D., Wawrzyk A., Łobacz M., Machoy M., Zeljaś D, Wilczyński S.

COVID-19 therapies, do we see substantial progress? (CMBL-D-22-00125R1-2022) Cellular & Molecular Biology Letters;
Autorzy: Matusewicz L.; Golec M.; Czogalla A.; Kuliczkowski K.; Konka A.; Zembala-John J.; Sikorski A.F.

RT-PCR Detection of SARS-CoV-2 among Individuals from the Upper Silesian Region—Analysis of 108,516 Tests. Diagnostics 2022: Vol.12, No.1, p.1-12.
Autorzy: Konka A., Lejawa M., Gaździcka J., Bochenek A., Fronczek M., Strzelczyk J.K.

The Use of a Diode Laser for Removal of Microorganisms from the Surfaces of Zirconia and Porcelain Applied to Superstructure Dental Implants. Microorganisms. 2021 Nov 15;9(11):2359.
Autorzy: Wawrzyk A, Łobacz M, Adamczuk A, Sofińska-Chmiel W, Wilczyński S, Rahnama M.

SARS-CoV-2 Antibody Screening in Healthcare Workers in Non-Infectious Hospitals in Two Different Regions of Southern Poland (Upper Silesia and Opole Voivodeships): A Prospective Cohort Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4376.
Autorzy: Bułdak R.J.; Woźniak-Grygiel E.; Wąsik M.; Kasperczyk J.; Gawrylak-Dryja E.; Mond-Paszek R.; Konka A.; Badura-Brzoza K.; Fronczek M.; Golec M.; Lejawa M.; Markiel M.; Kasperczyk S.; Brzoza Z.

Identification of a Novel Mutation of β-Spectrin in Hereditary Spherocytosis Using Whole Exome Sequencing. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 11007.
Autorzy: Bogusławska D.M.; Skulski M.; Machnicka B.; Potoczek S.; Kraszewski S.; Kuliczkowski K.; Sikorski A.F.

The Efficacy of a Diode Laser on Titanium Implants for the Reduction of Microorganisms That Cause Periimplantitis. Materials (Basel). 2021 Nov 26;14(23):7215.
Autorzy: Wawrzyk A, Łobacz M, Adamczuk A, Sofińska-Chmiel W, Rahnama M.

Polymorphisms of genes coding for telomerase reverse transcriptase and telomerase RNA component and the need for target lesion revascularization after percutaneous coronary intervention. Pol Arch Intern Med. 2021; 131: 299-301.
Autorzy: Bujak K, Lejawa M, Fronczek M, et al.

Genetic and environmental factors associated with homocysteine concentrations in a population of healthy young adults. Analysis of the MAGNETIC study. Nutr.Metab.Cardiovasc.Dis. 2021 : Vol.30, No.6, p.939-947.
Autorzy: Osadnik T., Pawlas N., Lejawa M., Lisik M., Osadnik K., Fronczek M., Bujak K. Gąsior M.

The CTGF gene -945 G/C polymorphism is associated with target lesion revascularization for in-stent restenosis. Exp Mol Pathol. 2021 Feb;118:104598.
Autorzy: Bujak K., Lejawa M., Gąsior M., Osadnik T.

Atorvastatin and Conditioned Media from Atorvastatin-Treated Human Hematopoietic Stem/Progenitor-Derived Cells Show Proangiogenic Activity In Vitro but Not In Vivo, Mediators of Inflammation, Volume 2019, Article ID 1868170.
Autorzy: Witold N. Nowak, Hevidar Taha, Joanna Markiewicz, Neli Kachamakova-Trojanowska, Jacek Stępniewski, Damian Klóska, Urszula Florczyk-Soluch, Rafał Niżankowski, Marzena Frołow, Zbigniew Walter, Józef Dulak, and Alicja Józkowicz

Rozwiązania telemedyczne do monitorowania i zdalnego prowadzenia pacjentów w starszym wieku, Medycyna po Dyplomie – Nr 07-08 (lipiec) / 2019
Autorzy: Konka A., Śpiewak M., Kalarus Z., Średniawa B.

The role of MGMT polymorphisms rs12917 and rs11016879 in head and neck cancer risk and prognosis, Acta Biochim Pol. 2018;65(1):87-92.
Autorzy: Kiczmer P., Prawdzic Seńkowska A., Strzelczyk JK., Szydło B., Biernacki K., Osadnik T., Krakowczyk Ł., Ostrowska Z.

Komórki macierzyste w medycynie: możliwości, nadzieje, kontrowersje, Medycyna po Dyplomie 2019, 28 (3): 75-84.
Autorzy: Biniecka M., Kulik K, Langrzyk A., Wiśniewska E., Dulak J.

Family History of Premature Coronary Artery Disease (P-CAD)—A Non-Modifiable Risk Factor? Dietary Patterns of Young Healthy Offspring of P-CAD Patients: A Case-Control Study (MAGNETIC Project), Nutrients. 2018, 10(10): 1488.
Autorzy: Osadnik T., Pawlas N., Lonnie M., Osadnik K., Lejawa M., Wądołowska L., Bujak K., Fronczek M., Reguła R.,  Gawlita M., Strzelczyk JK.,  Góral M., Gierlotka M., Poloński L., Gąsior M.,

Novel inflammatory biomarkers may reflect subclinical inflammation in young healthy adults with obesity, Endokrynol Pol. 2019;70(2):135-142
Autorzy: Osadnik T., Bujak K., Osadnik K., Czarnecka H., Pawlas N., Reguła R., Fronczek M., Lejawa M., Gawlita M., Gonera M., Góral M., Strzelczyk JK., Gierlotka M., Lekston A., Kasperczyk J., Poloński L., Gąsior M.,

NOninvasive Monitoring for Early Detection of Atrial Fibrillation: rationale and design of the NOMED-AF study., Kardiol Pol. 2018;76(10):1482-1485.
Autorzy: Kalarus Z., Balsam P., Bandosz P., Grodzicki T., Kaźmierczak J., Kiedrowicz R., Mitręga K., Noczyński M., Opolski G., Rewiuk K., Rutkowski M., Sokal A., Średniawa B., Wierucki Ł., Wiśniewski M., Zdrojewski T., Lip GYH.,

Murine bone marrow mesenchymal stromal cells respond efficiently to oxidative stress despite the low level of heme oxygenases 1 and 2, Antioxid Redox Signal. 2017 Oct 25. doi: 10.1089/ars.2017.7097
Autorzy: Nowak W., Taha H., Kachamakova-Trojanowska N., Stepniewski J., Markiewicz J., Kusienicka A., Szade K., Szade A., Bukowska-Strakova K., Hajduk K., Klóska D., Kopacz A., Grochot-Przeczek A., Barthenheier K., Cauvin C., Dulak J., Jozkowicz A.,

Long-term continuous telemonitoring in the detection of atrial fibrillation in elderly population: Non-Invasive Monitoring for Early Detection of Atrial Fibrillation  – “NOMED-AF” project, e-Cardiology & e-Health, 2017
Autorzy: Konka A., Średniawa B. Zdrojewski T.,  Kaźmierczak J., Opolski G., Grodzicki T., Jędrzejczyk-Patej E., Boidol J., Stolarczyk P., Kalarus Z.,

Kiedy podejrzewać rodzinne zaburzenia lipidowe? Medycyna po Dyplomie – Nr 04 (kwiecień) / 2018
Autorzy: Mitręga K., Średniawa B. Konka A.

Zaostrzenie objawów utrwalonego migotania przedsionków, Medycyna po Dyplomie – Nr 03 (marzec) / 2018
Autorzy: Mitręga K., Średniawa B. Konka A.

Polish and European management strategies in patients with atrial fibrillation. Data from the EURObservational Research Programme-Atrial Fibrillation General Registry Pilot Phase (EORP-AF Pilot),  Polish Archives of Internal Medicine 2016, vol. 3, p. 138-148.
Autorzy: Lenarczyk R., Mitręga K., Mazurek M., Janion M., Opolski G., Drożdż J., Streb W., Fuglewicz A., Sokal A., Laroche C., Lip G. Y., Kalarus Z.

Ciche migotanie przedsionków – lekceważony skryty zabójca, Silent atrial fibrillation – Ignored secret homicide, Kardiologia i Diabetologia 2017, vol. 10, 11-16
Autorzy: Konka A., Sokal A., Kalarus Z.

Critical view on mesenchymal stromal cells in regenerative medicine. Antioxid Redox Signal 2017 Sep 6. doi: 10.1089/ars.2017.7159.
Autorzy: Langrzyk A, Nowak WN, Stepniewski J, Jazwa A, Florczyk U, Jozkowicz A, Dulak J.

Potential of e- and m-health tools and gender-tailored approach in modern model of education and prevention of cardiovascular disease in women, Ann. Acad. Med. Siles. (online) 2018; 72: 184–192
Autorzy: Zembala- John J., Konka A.

Valproic acid downregulates heme oxygenase-1 independently of Nrf2 by increasing ubiquitination and proteasomal degradation, Biochemical and Biophysical Research Communications 2017
Autorzy: Jez M, Ciesla M, Stepniewski J, Langrzyk A, Muchova L, Vitek L, Jozkowicz A, Dulak J.

Pol-Tavi – Polish Registry of Transcatheter aortic valve implantation – simple tool, great value, rationale and design, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016, vol. 13, p. 309-315
Autorzy: Zembala- John J., Wilczek K.,Tobota Z., Chodór P., Cieśla D., Jaźwiec T., Banasiak W., Stępińska J., Kalarus Z., Opolski G., Zembala M.

The association of functional polymorphisms in genes encoding growth factors for endothelial cells and smooth muscle cells with the severity of coronary artery disease, BMC Cardiovascular Disorders 2016
Autorzy: Osadnik T., Strzelczyk J., Lekston A., Reguła R., Bujak K., Fronczek M., Gawlita M., Gonera M., Wasilewski J., Szyguła- Jurkiewicz B., Gierlotka M., Gąsior M.

Molecular Mechanism of Silver Nanoparticles-InducedHuman Osteoblast Cell Death: Protective Effect of Inducible Nitric Oxide Synthase Inhibitor, Plos One 2016, vol. 10, e: 0164137.
Autorzy: Zielinska E., Tukaj C., Radomski M. W., Inkielewicz-Stepniak I.

Prognostic value of collagen turnover biomarkers in cardiac resynchronization therapy: A subanalysis of the TRUST CRT randomized trial population, Heart Rhythm 2016
Autorzy: Sokal A., Lenarczyk R., Kowalski O., Mitręga K., Pluta S., Stabryła- Deska J., Streb W., Urbanik Z., Krzemiński TF., Kalarus Z.

Relationship of the rs1799752 polymorphism 4 of the angiotensin-converting enzyme gene and the rs699 5 polymorphism of the angiotensinogen gene to the process of in-stent 6 restenosis in a population of Polish patients with stable coronary 7 artery disease, Advances in Medical Sciences 2016, vol. 2, p. 276-281.
Autorzy: Osadnik T., Strzelczyk J. K., Fronczek M., Bujak K., Reguła R., Gonera M., Gawlita M., Kurek A., Wasilewski J., Lekston A., Gierlotka M., Hawranek M., Ostrowska Z., Wiczkowski A., Poloński L., Gąsior M.

Prognostic value of neutrophil – to – lymphocyte ratio in predicting long – term mortality in patients with ischemic and nonischemic heart failure, Polish Archives of Internal Medicine 2016, vol. 3, p. 166-173.
Autorzy: Wasilewski J., Pyka Ł., Hawranek M., Osadnik T., Kurek A., Skrzypek M., Niedziela J., Desperak P., Kułaczkowska Z., Brzezina M., Krawczyk M., Gąsior M.

Prognostic implications of mean platelet volume on short- and long-term outcomes among patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention: A single-center large observational study, A single-center large observational study, Platelets 2016, vol. 5, p. 452-458.
Autorzy: Wasilewski J., Desperak P., Hawranek M., Ciślak A., Osadnik T., Pyka Ł., Gawlita M., Bujak K., Niedziela J., Krawczyk M., Gąsior M.

Who is eligible for randomized trials? A comparison between the exclusion criteria defined by the ISCHEMIA trial and 3102 real-world patients with stable coronary artery disease undergoing stent implantation in a single cardiology center, Trials 2015, vol. 16, p. 400-411.
Autorzy: Wasilewski J., Poloński L., Lekston A., Osadnik T., Reguła R., Bujak K., Kurek A.

The prognostic role of red blood cell distribution width in coronary artery disease: A review of the pathophysiology, Disease markers 2015, vol. 1, p. 1-12.
Autorzy: Bujak K., Wasilewski J., Osadnik T., Jonczyk S., Kołodziejska A., Gierlotka M., Gąsior M.,

Functional polymorphism rs710218 in the gene coding GLUT1 protein is associated with in-stent restenosis, Biomarkers in Medicine 2015, vol. 9, p. 743-50.
Autorzy: Osadnik T., Strzelczyk J., Bujak K., Reguła R., Wasilewski J., Fronczek M., Kurek A., Gawlita M., Gonera M., Gierlotka M., Lekston A., Hawranek M., Myrda K., Wiczkowski A., Ostrowska Z., Gąsior M., Poloński L.

The Relationships between Polymorphisms in Genes Encoding the Growth Factors TGF-β1, PDGFB, EGF, bFGF and VEGF-A and the Restenosis Process in Patients with Stable Coronary Artery Disease Treated with Bare Metal Stent, Plos One 2016, vol. 3, e. 0150500.
Autorzy: Osadnik T., Strzelczyk J. K., Reguła R., Bujak K., Fronczek M., Gonera M., Gawlita M., Wasilewski J., Lekston A., Kurek A., Gierlotka M., Trzeciak P., Hawranek M., Ostrowska Z., Wiczkowski A., Poloński L., Gąsior M.

Nanopharmacology and nanotoxicology of nanomaterials: new opportunites and challenges, Advances in Clinical and Experimental Medicine 2016, vol. 1, p. 151-162.
Autorzy: Radomska A., Leszczyszyn J., Radomski M. W.

Magnetic Nanopartitles in Cancer Theranostics, Theranostics 2015, vol. 5, Issue 11, p. 1249-1263.
Autorzy: Gobbo O. L., Sjaastad K., Radomski M. W., Volkov Y., Prina-Mello A.

Pharmacological characterization of nanoparticle – induced pratelet microaggregation using quartz crystal microbalance with dissipation: comparison with light aggregometry”, International Journal of Nanomedicine 2015, vol. 10, p. 5107-5119.
Autorzy: Santos-Martinez M. J., Tomaszewski K. A., Medina C., Bazou D., Gilmer . J., Radomski M. W.

Nanodiagnostics, nanopharmacology and nanotoxicology of platelet – vessel wall interactions, Nanomedicine (Lond.), vol. 10, p.1451-1475.
Autorzy: Tomaszewski K. A., Santos-Martinez M. J., Radomski M. W.

CuO nanoparticles induce apoptosis by impairing the antioxidant defense and detoxification systems in the mouse hippocampal HT22 cell line: Protective effect of crocetin, Toxicol. Vitro 2015, vol. 29, p. 663-671.
Autorzy: Niska K., Santos Martinez M.J., Radomski M., Inkielewicz- Stepniak I.

Titanium dioxide nanoparticles enhance production of superoxide anion and alter the antioxidant system in human osteoblast cells, International Journal of Nanomedicine 2015, vol. 10, p. 1095-1107.
Autorzy: Niska K., Pyszka K., Tukaj C., Wozniak C, Radomski M. W., Inkielewicz-Stepniak I.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: