Laboratorium Medyczne – Najczęściej zadawane pytania o COVID-19

Gdzie wykonać test genetyczny i antygenowy?

Wymaz do badania RT PCR lub badania antygenowego oraz krew do badania serologicznego pobierana jest w Punkcie Pobrań przy Śląskim Parku Technologii Medycznych w Zabrzu (wejście od ulicy Cieszyńskiej).

Punkt Pobrań w Zabrzu otwarty jest dla Pacjentów przez 7 dni w tygodniu:
od poniedziałku do piątku od godziny 9:00-19:00
oraz w weekendy i święta od godziny 9:00-17:00.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (32) 705 03 06 lub 698 176 826

Sprawdź, jak przygotować się na badanie na obecność koronawirusa: punkt wymazowy.

Czy dostępny jest szybki test RT PCR na koronawirusa? Czy jest dostępny wynik z tłumaczeniem w języku angielskim?

W ofercie laboratorium dostępne jest szybkie badanie RT PCR wykonywane do 3 godzin od pobrania. Wszystkie badania dostępne z tłumaczeniem w języku angielskim.

Pełny zakres wykonywanych testów można sprawdzić tutaj.

Czy mogę zlecić sobie badanie na COVID-19?

Od 1 kwietnia 2022 Ministerstwo Zdrowia zmieniło zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa.
Pacjenci nie mogą sami zlecać badań na koronawirusa, może to zrobić lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta. Lekarz może zlecić test PCR pacjentowi przed przyjęciem do szpitala w celu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia koronawirusem. Pacjent może wykonać badanie na koronawirusa SARS-CoV-2 we własnym zakresie.

Czy przy pozytywnym wyniku testu na COVID-19 jest nakładana kwarantanna?

Od 28.03.2022 został zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny. Pacjent, który uzyskał wynik pozytywny badania na koronawirusa powinien poddać się samoizolacji domowej, do czasu ustąpienia objawów – minimum 7 dni.

Czy można wykonać badanie w kierunku COVID-19 we własnym zakresie?

W przypadku obaw do własnego stanu zdrowia, występowania objawów charakterystycznych dla COVID-19 oraz braku możliwości skorzystania z publicznej opieki zdrowotnej, pacjent może wykonać badanie na koronawirusa we własnym zakresie. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego należy poddać się samoizolacji oraz skonsultować się z lekarzem POZ.

Kto jest najbardziej narażony (grupa ryzyka) na wirusa SARS-COV-2?

Do grupy wysokiego ryzyka zalicza się przede wszystkim osoby starsze (65+), osoby przebywające w domach opieki społecznej oraz długoterminowej. Niektóre schorzenia mogą powodować cięższy przebieg choroby koronawirusowej, są to poważne choroby serca, cukrzyca, ciężka otyłość, przewlekła choroba nerek i obniżona odporność ze względu na chorobę lub farmakoterapię.
Narażone są także osoby, które mają styczność z dużą ilością ludzi bez środków ochorny osobistej – maseczek.
W miejscach opieki medycznej oraz w aptekach, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, należy w dalszym ciągu zachowywać dystans społeczny oraz nosić maseczki ochronne.

Jakie są objawy COVID-19?

Najczęstszymi objawami wywołanymi przez koronawirusa SARS-COV-2 jest kaszel, gorączka, zmęczenie, utrata smaku lub węchu. Rzadziej występują ból gardła, ból głowy, bóle mięśni, biegunka, wysypka skórna lub zaczerwienione oczy. Objawami poważnymi są trudności w oddychaniu i duszności, dezorientacja lub ból w klatce piersiowej. U osób po kontkacie, który zaraziły się wirusem, objawy występują średnio po 5-6 dniach od kontaktu, w niektórych przypadkach mogą wystąpić także później, nawet po 14 dniach.

Jak zapobiegać chorobie wywoływanej przez koronawirusa?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Stosując metody zapobiegające zakażeniu minimalizujemy ryzyko wystąpienia choroby COVID-19.
Najważniejsze aby:

Aby zminimalizować możliwość zakażenia innych należy zakrywać usta i nos podczas kaszlu i kichania. Tak jak w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.

Zalecanym sposobem zapobiegania chorobie jest szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Sprawdź, gdzie zaszczepisz się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Zabrzu.

Czym różni się test na antygen kupiony w sklepie od tego wykonywanego w laboratorium?

Wielu pacjentów zadaje pytanie na czym polega różnica pomiędzy testem wykrywającym antygen koronawirusa SARS-COV-2 kupionym w sklepie lub aptece, a testem antygenowym wykonywanym w laboratorium. Testy wykonywane przez laboratorium przed stosowaniem są zweryfikowane oraz charakteryzują się wysokimi parametrami diagnostycznymi testu. Test zakupiony w sklepie lub w aptece nie musi spełniać takich wymagań, przez co różnica może być duża w jakości testów oraz ich zdolności do prawidłowego wykrywania antygenu koronawirusa SARS-COV-2.
Duży wpływ na wiarygodność wyniku ma także sposób pobrania materiału do badań. Najlepszym wymazem jest taki pobrany z nosogardzieli lub z gardła i nosa jednoczasowo. Odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny do pobierania materiału zapewnia, że próbka będzie charakteryzowała się najlepszą jakością, a wynik testu antygenowego będzie wiarygodny.
Przy wyborze badania metodą testu antygenowego należy pamiętać, że test antygenowy przeznaczony jest przede wszystkim dla pacjentów objawowych, a wynik negatywny nie zawsze świadczy o niewykryciu koronawirusa SARS-COV-2. Fałszywy wynik może być spowodowany źle pobranym wymazem lub „małą ilością wirusa” w przedsionku nosa. Wyniki negatywne testu antygenowego przy charakterystycznych dla koronawirusa SARS-COV-2 objawach powinny być weryfikowane metodami bardziej dokładnymi, czyli badaniem RT PCR.

Czy test antygenowy może być wykorzystany jako badanie przesiewowe przed wydarzeniami masowymi, zajęciami w dużych grupach?

Wielu organizatorów wydarzeń zadaje pytanie, czy test antygenowy może być wykorzystany jako badanie przesiewowe przed dużym zbiorowiskiem ludzi, szczególnie kiedy uczestnikami mogą być osoby z grupy wysokiego ryzyka (osoby starsze 65+, niektóre choroby współistniejące: choroby serca, cukrzyca, ciężka otyłość, przewlekła choroba nerek, obniżona odporność). Test antygenowy jest odpowiednim i wygodnym badaniem dla celów przesiewowych, głównie ze względu na szybki czas jego realizacji (wynik od 5-15 minut).
Należy pamiętać, że pobranie wymazu powinno być przeprowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w pobieraniu wymazu.
Laboratorium Medyczne KMS dysponuje odpowiednim personelem i doświadczeniem w przeprowadzaniu wymazów i badań antygenowych na szeroką skalę przy zorganizowanych wydarzeniach. Zapraszamy do kontaktu.

Jak otrzymam wynik badania na koronawirusa?

W Laboratorium Medycznym KMS wyniki badań na COVID-19 można odebrać:

Szczegółowe informacje na stronie Odbiór wyników.

Jak przygotować się na pobranie wymazu do badania na koronawirusa?

Duży wpływ na wiarygodność wyniku ma jakość pobranego wymazu do badań.

Aby wynik badania był wiarygodny przed przystąpieniem do wymazu, na godzinę przed badaniem:

Wyjeżdżam za granicę – co dalej?

Jeżeli w kraju, do którego wyjeżdżasz, obowiązuje okazanie negatywnego wyniku testu genetycznego RT-PCR lub testu antygenowego, w Punkcie Pobrań przyjmujemu pacjentów 7 dni w tygodniu. Wynik odbierzesz online lub osobiście. Wynik każdego badania dostępny jest także z tłumaczeniem w języku angielskim.
Więcej informacji tutaj.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.