Telemedycyna

Od stycznia 2017 roku na terenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych uruchomione zostało Centrum Telemonitoringu, w którym będą przebywać ratownicy medyczni/lekarze, czuwając nad bezpieczeństwem monitorowanych Pacjentów. Centrum telemedyczne utworzone zostało między innymi na potrzeby realizacji projektu NOMED-AF, którego liderem jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Projekt zakłada zdalny monitoring 3 tyś. Pacjentów od których codziennie będą spływały dane rejestrujące zapisy EKG, które w pierwszej kolejności (wstępnie) będą analizowane przez zaawansowane algorytmy a następnie przez lekarzy.

Przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii internetowych oraz telekomunikacyjnych zostało utworzone miejsce, w którym Pacjenci będą mogli skorzystać z konsultacji medycznej. Przy użyciu urządzeń monitorujących stan zdrowia Pacjenta zdalnie połączonych z platformą informatyczną Pacjenci będą znajdowali się pod stałym monitoringiem, co w znaczący sposób wpłynie na wzrost bezpieczeństwa oraz poprawę komfortu życia Pacjentów (Infolinia + 48 (32) 70 503 06). Infrastruktura Centrum Telemedycznego będzie sukcesywnie wykorzystywana na potrzeby realizacji kolejnych projektów badawczo–rozwojowych realizowanych przy udziale Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

Projekt: “Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi”:

Projekt: “NOMED-AF”:    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: