Szkolenia w ŚPTM Kardio Med-Silesia

Ważnym obszarem działalności Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia są praktyczne szkolenia dla lekarzy, lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów oraz innych dyscyplin medycznych w części teoretycznej,symulatorów i w części praktycznej z wykorzystaniem modelu dużych zwierząt. Wszystkie szkolenia realizowane w ŚPTM Kardio-Med Silesia, w których wykorzystywany jest model zwierząt, przed ich rozpoczęciem wymagają uzyskania stosownej zgody Komisji Etycznej.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia stale współpracuje z najlepszymi ekspertami w kraju i zagranicą w celu doskonalenia programu kształcenia kadr medycznych, czego efektem jest m.in. projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach programu POWER 5.4 „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”, w ramach którego lekarze specjaliści mogą podnosić kwalifikacje zawodowe w oparciu o szkolenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik symulacyjnych i zabiegowych w obszarach tematycznych tj.:

Kolejnym ważnym obszarem szkoleń realizowanych przez ŚPTM Kardio-Med Silesia są szkolenia, które zostaną zapoczątkowane w październiku 2023 roku z tzw. “medycyny pola walki”. W związku z zagrożeniami militarnym konfliktem, który rozpoczął się 24 lutego 2022 na terenie Europy, gdy Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. ŚPTM Kardio-Med Silesia wraz ze specjalistami z medycyny pola walki i medycyny ratunkowej wprowadza do swojego cyklicznego programu szkolenia dla żołnierzy pełniących funkcje medyczne (ratowników, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratowników medycznych i lekarzy) będących w czynnej służbie, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych grup specjalistów w przypadku potencjalnych zagrożeń dla obronności terytorium i obywateli RP. Zakres praktyczny szkolenia obejmuje procedury tj. zaopatrywanie wytrzewień, zatrzymanie krwawienia, amputacja kończyny tylnej, odbarczanie odmy prężnej oraz konikotomię, zwiększające szansę rannych na przeżycie w warunkach przedłużonej opieki nad poszkodowanym na polu walki i następnie możliwość bezpiecznej ewakuacji do wyższych poziomów zabezpieczenia medycznego.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: