Laboratorium COVID19 – Informacje Ogólne

Laboratorium i oznaczenia

Laboratoria Śląskiego Parku Technologii Medycznych – Kardio-Med Silesia w Zabrzu przygotowane są do oznaczeń COVID-19 pod względem infrastrukturalnym, aparaturowym oraz kadrowym. Kardio-Med Silesia dysponuje m.in. pomieszczeniami z utrzymywanym stale podciśnieniem, co ogranicza do minimum możliwość niekontrolowanego rozprzestrzenienia się materiału zakaźnego oraz gwarantuje odpowiedni stopień bezpieczeństwa osobom zaangażowanym w wykonywanie testów na obecność wirusa SARS-Cov-2. Praca przy oznaczaniu obecności wirusa SARS-Cov-2 w materiale pobranym od pacjentów przebiega ponadto pod komorami laminarymi klasy BSL-II i jest wykonywana przez doświadczony i przeszkolony personel wyposażony w niezbędne środki ochrony indywidualnej t.j. kombinezony ochronne, rękawiczki, maseczki oraz osłony twarzy.

Testy, których zasada opiera sie na reakcji “PCR w czasie rzeczywistym” wykonywane są na zwalidowanej do tego typu oznaczeń aparaturze. Kardio-Med Silesia dysponuje w tym celu aparatem Quant Studio 6 Flex firmy Thermofisher oraz dwoma aparatami LightCycler 480 firmy Roche.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia realizuje testy w kierunku wykrycia koronowirusa wyłącznie dla Szpitali, z którymi ma podpisane umowy.

W Ośrodku przyjmowane są tylko w pełni wypełnione zlecenia – zgodnie ze wzorem (dostępnym w zakładce „Dokumenty do pobrania”).

Niepełne lub błędnie wypełnione zlecenia NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

Kontakt do Laboratorium genetycznego Lab. Covid-19 KMS oraz Punktu Szczepień Covid-19 KMS:

(32) 705-03-06

Do realizacji szczepienia przeciwko Covid-19 niezbędne jest okazanie się dokumentem tożsamości, wypełnienie kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego oraz formularza zgody RODO ( w przypadku kobiet w ciąży konieczne jest również posiadanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do szczepienia wystawionego przez lekarza ginekologa).

Drive-Thru w Zabrzu czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-16:00.

(32) 705-03-06

 


Koronawirus Sars-Cov-2 i Covid-19 – Informacje

Czym jest koronawirus?

COVID-19 (ang. Coronavirus disease 2019) to choroba zakaźna wywoływana przez koronawirusa o nazwie SARS-Cov-2. SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa zidentyfikowanym po raz pierwszy w grudniu 2019 roku w Chinach w mieście Wuhan (prowincja Hubei). Choroba COVID-19 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, takie jak:
– częste mycie rąk, używając mydła i wody.
– zachowanie co najmniej 1-1,5 metra odległości od osób, które kaszlą i kichają.
– unikanie dotykania dłońmi oczy, nosa i ust.
Aby zminimalizować możliwość zakażenia innych należy ponadto zakrywać usta i nosa podczas kaszlu i kichania. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej

Źródło:
Ministerstwo Zdrowia
European Centre for Disease Prevention and Control    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.