Rada Nadzorcza

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus – lekarz kardiolog, elektrofizjolog, prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Zabrzu; obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Urodzony 7 września 1962 w Orzeszu, dyplom i tytuł lekarza otrzymał w 1987. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (1994) oraz kardiologii (1996). Stopień naukowy dra n. med. otrzymał w 1994 na podstawie dysertacji: Ocena porównawcza wyników leczenia chorych z wielonaczyniową chorobą niedokrwienną serca za pomocą przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych lub pomostowania chirurgicznego, której promotorem był prof. Stanisław Pasyk. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa: Wpływ ortodromowego, nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego na rozwój kardiomiopatii przedsionkowej u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White’a były podstawą kolokwium habilitacyjnego i nadania w styczniu 2003 stopnia naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny – kardiologii, elektrofizjologii klinicznej. Od 23 VII 2008 profesor nauk medycznych.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski – Lekarz chorób wewnętrznych, kardiolog, absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, profesor dydaktyczny i naukowy w Katedrze Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM), kierownik Pracowni Echokardiografii Dorosłych w Śląskim Centrum Chorób Serca (SCCS), członek Rady Dziedziny Nauki SUM w Katowicach, członek zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK. Stypendysta Fundacji Batorego, Uniwersytetu w Linkoping (Szwecja) oraz Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (Belgia). W zespole Cardiac Ultrasound Research Group pod kierownictwem profesorów Sutherlanda, Hatle, Bijnensa pracował nad opracowaniem i wdrażaniem nowych technik obrazowania ultradźwiękowego na modelach zwierzęcych i klinicznych. W latach 2003-2014 w SCCS koordynator wieloośrodkowego klinicznego badania STICH, STICHES. Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych Towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ,Europejskiej Asocjacji Obrazowania Serca i Naczyń (EACVI) w której pełni obecnie funkcje członka komitetu Certyfikacji i Akredytacji. W latach 2011-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Wad Zastawkowych PTK. Jest recenzentem i ekspertem EACVI uczestniczącym w ocenie jakości i standardów przeprowadzania badań echokardiograficznych .W swoich projektach i pracach naukowych wykorzystuje i rozwija wszystkie dostępne techniki ultradźwiękowego obrazowania serca zarówno w obszarze diagnostyki chorób układu sercowo naczyniowego jak i w monitorowaniu zabiegów chorób strukturalnych serca. Jest autorem ponad 100 prac oryginalnych i poglądowych dotyczących szerokiego zakresu eksperymentalnej i klinicznej kardiologii a w szczególności niewydolności serca wad strukturalnych serca oraz echokardiografii ( indeks cytowań prac 2273, Indeks Hirsha 22).

 

 

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Członek Rady Nadzorczej:

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński – kardiolog, kierownik III Katedry i oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, wielu rad programowych czasopism medycznych. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Złotego Medalu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.Twórca Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, jednego z największych rejestrów kardiologicznych na świecie (największego w całej Europie zbioru danych o pacjentach z zawałem i w stanie przedzawałowym), umożliwiającego po raz pierwszy na taką skalę rzetelną analizę i ocenę epidemiologii, sposobów leczenia i efektywności różnych strategii postępowania w OZW. Wyniki rejestru wykorzystywane są przez lekarzy, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie kardiologii oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

 

Dr Magdalena Korzeniowska

Dr Magdalena Korzeniowska


Sekretarz Rady Nadzorczej:

Dr Magdalena Korzeniowska – pracownik samorządowy od 2001 r., od 2008 na stanowisku Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia, specjalność samorządowa. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006 rok). Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wykładowca, szkoleniowiec oraz autorka licznych artykułów w branży nieruchomości.

 

 

Katarzyna Szymańska

Członek Rady Nadzorczej:

Katarzyna Szymańska – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Gliwickiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 1993 roku pracownik Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, obecnie na stanowisku Dyrektora Finansowego, Głównej Księgowej. Wieloletni pracownik Biura Senatorskiego i Poselskiego prof. Zbigniewa Religi. Członek zespołu redakcyjnego wydawnictwa pt. Program Polskie Sztuczne Serce, Sojusz Medycyny, Nauki i Techniki.

 

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: