Działania ŚPTM Kardio-Med Silesia w liczbach obejmowały m.in.:

Niemal
000tys.

przebadanych
pacjentów

Niemal
0tys.

osób pod stałym
telemonitoringiem

Ponad
0tys.

przeszkolonych
lekarzy

Niemal
00tys.

szczepień

Aktualności

15 kwietnia 2024

HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02 Bio-printing of living cells for regenerative medicine

czytaj więcej...

18 marca 2024

Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

czytaj więcej...

13 marca 2024

AKADEMIA ZDROWIA ANMAR

czytaj więcej...

“Dostawa wyposażenia Laboratorium testowo – wdrożeniowego nowych technologii i urządzeń medycznych wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu”

w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”

Termin publikacji: 14-04-2015

Termin otwarcia: 23-04-2015

Dołączone pliki

Załączniki do wyniku

Wyjaśnienia z dnia 17.04.2015

Wyjaśnienia z dnia 20.04.2015

Wyjaśnienia 2 z dnia 20.04.2015

Załączniki z dnia 20.04.2015

Zmiana ogłoszenia z dnia 17.04.2015

Załącznik 7.1

Załącznik 7.4

Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia na “Dostawę laptopów”

Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia na "Dostawę laptopów"

Termin publikacji: 13-04-2015

Termin otwarcia: 21-04-2015

Dołączone pliki

Ogłoszenie z dnia 23.04.2015

“Dostawę wyposażenia Pracowni Genomiki wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu”

w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”

Termin publikacji: 01-04-2015

Termin otwarcia: 15-04-2015

Dołączone pliki

Zmiana ogłoszenia z dnia 10.04.2015

Wyjaśnienia z dnia 10.04.2015

Zmiana ogłoszenia z dnia 8.04.2015

“Dostawę zabudowy medycznej/laboratoryjnej wraz z montażem”

w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”

Termin publikacji: 26-03-2015

Termin otwarcia: 31-03-2015

Dołączone pliki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ modyfikacja

Unieważnienie

Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia na “Dostawę laptopów”

Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia na "Dostawę laptopów"

Termin publikacji: 19-03-2015

Termin otwarcia: 30-03-2015

Dołączone pliki

Ogłoszenie z dnia 26.03.2015

Wyjaśnienia z dnia 26.03.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.03.2015

„Dostawa mebli biurowych oraz rolet wewnętrznych wraz z montażem”

w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”

Termin publikacji: 25-02-2015

Termin otwarcia: 02-03-2015

Dołączone pliki

Wynik postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2015 r.

Modyfikacja z dnia 25.02.2015 r.

Załączniki z dnia 25.02.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.02.2015 r.

Modyfikacja z dnia 24.02.2015 r.

Załączniki z dnia 24.02.2015 r.

Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia 20.02.2015

Termin składania ofert

Informacja o ogłoszeniu

Wyjaśnienia z dnia 18.02.2015

“Dostawa wyposażenia Laboratorium testowo – wdrożeniowego nowych technologii i urządzeń medycznych wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu”

w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”

Termin publikacji: 17-02-2015

Termin otwarcia: 20-10-2015

Dołączone pliki

Wynik postępowania

Wyjaśnienia z dnia 17.02.2015

Wyjaśnienia z dnia 18.02.2015

Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia 17.02.2015

Załączniki z dnia 17.02.2015

Informacja o zmianie ogłoszenia

Infomacja o zmianie terminu otwarcia

Informacja o ogłoszeniu

Informcja o ustalonym terminie wizji lokalnej

“Dostawa wyposażenia zwierzętarni małych zwierząt wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu”

w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu".

Termin publikacji: 27-01-2015

Termin otwarcia: 30-01-2015

Dołączone pliki

Wynik postępowania z dnia 05.03.2015 r.

Informacja o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 5

Informacja o zmianie ogłoszenia

Załącznik 4

Załącznik 5

Projekty branżowe

Ogloszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia

Informacja o zmianie ogłoszenia

W związku z planowaną przez Spółkę Kardio – Med Silesia organizacją Konferencji w dniach 27-28.03.2015 roku ogłaszamy Konkurs dla organizatorów konferencji.

W związku z planowaną przez Spółkę Kardio - Med Silesia organizacją Konferencji w dniach 27-28.03.2015 roku ogłaszamy Konkurs dla organizatorów konferencji.

Termin publikacji: 18-11-2014

Termin otwarcia:

Dołączone pliki

Informacja o zleceniu

Załącznik nr 1

W związku z “Utworzeniem Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia licencji lub stworzenia narzędzia w postaci Platformy Wiedzy, Edukacji i e-Usług Medycznych

W związku z "Utworzeniem Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu" ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia licencji lub stworzenia narzędzia w postaci Platformy Wiedzy, Edukacji i e-Usług Medycznych

Termin publikacji: 07-11-2014

Termin otwarcia: 17-11-2014

Dołączone pliki

Informacja dotycząca dialogu

Załącznik 1

Załącznik 2

W związku z “Utworzeniem Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” ogłaszamy wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na “Dostawę stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego”

W związku z "Utworzeniem Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu" ogłaszamy wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego"

Termin publikacji: 17-10-2014

Termin otwarcia:

Dołączone pliki

Ogłoszenie wyniku składania ofert

W związku z “Utworzeniem Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia na “Dostawę stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego”

W związku z "Utworzeniem Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu" ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia na "Dostawę stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego".

Termin publikacji: 23-09-2014

Termin otwarcia: 08-10-2014

Dołączone pliki

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis Techniczny PBW ST i AGR

Instalacje Elektryczne

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

18 marca 2024

Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

czytaj więcej...

13 marca 2024

AKADEMIA ZDROWIA ANMAR

czytaj więcej...

7 marca 2024

IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: Specjalista ds. analizy histopatologicznej 4/ABM/2023

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation – resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2” dofinasowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Termin publikacji: 20-12-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 02-01-2024

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: BIOTECHNOLOG 3/ABM/2023

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation – resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2” dofinasowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Termin publikacji: 23-10-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 31-10-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: BIOTECHNOLOG 2/ABM/2023

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation – resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2” dofinasowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Termin publikacji: 12-06-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 21-06-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE nr 1/ABM/2023 O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: BIOTECHNOLOG

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Mutation - resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2" dofinasowanego ze środków budżetu Państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych ABM/2021/05.

Termin publikacji: 17-05-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 29-05-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: EKSPERT DO SPRAW EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku.” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Termin publikacji: 30-03-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 07-04-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: CZŁONEK ZESPOŁU DO PRZEPROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NA MODELU ZWIERZĘCYM LEKARZ WETERYNARII – KONSULTANT DO SPRAW EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku.” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Termin publikacji: 14-03-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 23-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA DO PROWADZENIA KURSU „Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.”

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych

Termin publikacji: 13-03-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 23-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA DO PROWADZENIA KURSU „Kurs z zakresu implantacji stymulatorów bezelektrodowych”

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych

Termin publikacji: 13-03-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 23-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA DO PROWADZENIA KURSU „Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.”

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Termin publikacji: 27-02-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 07-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA DO PROWADZENIA KURSU „Kurs z zakresu implantacji stymulatorów bezelektrodowych”

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Termin publikacji: 27-02-2023

Termin zgłaszania kandydatur: 07-03-2023

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: Główny specjalista medyczny

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Termin publikacji: 12-12-2022

Termin zgłaszania kandydatur: 20-12-2022

Dołączone pliki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: Specjalista ds. zdrowia psychicznego – psychiatra

Nabór jest realizowany w ramach projektu pt.: „Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Termin publikacji: 12-12-2022

Termin zgłaszania kandydatur: 20-12-2022

Dołączone pliki    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: