Seminarium Diabetologiczne

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia

wraz ze Śląską Izbą Lekarską

zapraszają do udziału w seminarium


Stopa Cukrzycowa – Leczenie Trudno Gojących się Ran

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Seminarium Diabetologicznym – „Stopa Cukrzycowa – Leczenie Trudno Gojących się Ran“.
Seminarium odbędzie się dnia 07 września 2019 r. w godz. 09.00 – 12.00 w Katowicach, w Sali Audytoryjnej  Śląskiej Izbie Lekarskiej  przy  ul. Grażyńskiego 49a.

Celem Seminarium, organizowanego w ramach „Akademii Innowacji w Zdrowiu”, jest interdyscyplinarna debata i wypracowanie, w gronie ekspertów nowoczesnej, dostosowanej do stylu życia współczesnego człowieka – a przez to być może bardziej efektywnej – strategii prewencji, monitorowania i leczenia cukrzycy oraz jej powikłań.

Rosnący ciężar medyczny, ekonomiczny, społeczny związany z cukrzycą i jej powikłaniami, prognozy epidemiologiczne wymagają większego pochylenia się nad tym schorzeniem, podjęcia zintegrowanych, bardziej efektywnych działań.

Spotkanie skierowane jest do lekarzy: diabetologów, lekarzy medycyny rodzinnej, kardiologów, geriatrów, epidemiologów, chirurgów naczyniowych, chirurgów, podologów, pielęgniarek, dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego, biotechnologów i managerów ochrony zdrowia, przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii w medycynie, studentów nauk technicznych, medycznych i pokrewnych – do wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelem opieki nad diabetykiem.

W programie:

  • Cukrzyca w Polsce: gdzie jesteśmy w 2019 roku? Dokąd zmierzamy? Aktualne wyzwania, szanse, perspektywy, powikłania.
  • Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy diabetologa.
  • Stopa cukrzycowa – jak ja to robię?
  • Terapia larwami w leczeniu trudno gojących się ran.
  • Rola podologa w leczeniu stopy cukrzycowej. Współpraca interdyscyplinarna na przykładach wybranych pacjentów.
  • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą, model profilaktyki leczenia zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia własne.
  • Metody odciążania w zespole stopy cukrzycowej oraz leczenie fizykalne ran przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem elektrostymulacji w oparciu o własne doświadczenia naukowe i wyniki badań innych autorów.
  • Projekty badawczo-naukowe na styku badań i wdrożeń. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Za udział w seminarium przysługują 3 punkty edukacyjne.

 

Wykładowcami Seminarium są:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii), lek. med. Artur Wielgórecki (chirurg – specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran”), Dr n. med. Zbigniew Szczepanowski (chirurg – specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran”), mgr Angelika Wieszkucka-Mnich (podolog), mgr Justyna Kapuściok (pielęgniarka – specjalizująca się w leczeniu „trudno gojących się ran”, Dr n. k. f. Robert Trybulski (fizjoterapeuta), Dr hab. n. med. Rafał Bułdak (biotechnolog), Adam Konka, MBA (Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Prezes jednostki naukowej działającej na styku badań i wdrożeń).

Zapraszamy!

W imieniu organizatorów Seminarium,

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek Adam Konka
Przewodniczący Komitetu Naukowego Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia

 

R.S.V.P. – Uprzejmie prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przybycia do dnia 05 września 2019 r. do godz. 15:00 mail: biuro@kmptm.pl;
tel. +48 32 705 03 05 lub bezpośrednią rejestrację na stronie seminarium www.kmptm.pl/seminarium-2019/rejestracja

 

 

Organizator

Współorganizator

Patronat Medialny

Patronat Honorowy