Seminarium Telemedyczne

Szanowni Państwo,

W imieniu zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu pragniemy zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych”, które odbędzie się w Katowicach w Sali Wielkiej Sejmiku Śląskiego – Śląski Urząd Marszałkowski (ul. Ligonia 46, Katowice), w dniu 17 stycznia 2018 roku od godz. 10.00 do godz. 14.30.

Seminarium „Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych”  jest kontynuacją konferencji E-zdrowie „Naszą Przyszłością – Szanse i Zagrożenia”, która obyła się w Katowicach w lutym 2017 roku. Na najbliższym spotkaniu, będziemy kładli szczególny nacisk na zaprezentowanie Państwu dobrych praktyk Telemedycznych, przedstawionych przez lekarzy klinicystów i użytkowników tego typu systemów dedykowanych dla: kardiologii, onkologii, neurologii oraz chorób wieku podeszłego.

W programie Seminarium między innymi:

  • Rozwiązanie do długoterminowego monitoringu EKG – Prof. Zbigniew Kalarus
  • Telemonitoring Pacjentów z urządzeniami wysokoenergetycznymi – Prof. Lech Poloński
  • Miasto Zdrowia dla Zabrza: kardiologia, diabetologia i pulmonologia – Prof. Beata Średniawa
  • Rehabilitacja hybrydowa w kardiologii – praktyka kliniczna – Prof. Ryszard Piotrowicz
  • Certyfikowane rozwiązana telemedyczne kolejnej generacji (SmartWatch, Nokia, Samsung, Apple i inne)
  • Systemy wspomagania teleradiologii w praktyce – lek. Paweł Bożek
  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) z perspektywy lekarza praktyka

Patronat Honorowy nad Seminarium „Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych” objął Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Michał Gramatyka.

W imieniu organizatorów Seminarium,

 

Adam Konka

Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Sponsorzy