Miejsce Seminarium

Śląski Urząd Marszałkowski

Sala Wielka Sejmiku Śląskiego
ul. Ligonia 46, Katowice

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Sponsorzy