Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)

(za udział w kursie przysługuje 6 punktów edukacyjnych)

Cel kształcenia

Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” w obszarze trombektomii mechanicznej zgodnie z Evidence Based Medicine oraz rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

Przedmiot i zakres planowanego kształcenia

Planowane kształcenie przyjmie formę kursu, które obejmuje zarówno część teoretyczną oraz praktyczną, przy czym część praktyczna stanowić będzie co najmniej 50 % godzin edukacyjnych.

Zakres wiedzy teoretycznej:

 1. Umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem pacjenta
 2. Anatomia tętnic dogłowowych oraz krążenia mózgowego- chirurg naczyniowy
 3. Anatomia patologiczna, diagnostyka i techniki leczenia udarów- neurolog
 4. Interwencyjne leczenie udarów- przegląd najnowszych badań
 5. Poznanie funkcjonalności sprzętu używanego podczas ćwiczeń praktycznych

Zakres umiejętności praktycznych:

 1. Ćwiczenia praktyczne w modelu zwierzęcym z elementami symulacji (usunięcie z niedrożnej tętnicy materiału zakrzepowo-zatorowego, stentowanie tętnic szyjnych i obwodowych)

 Zakres tematyczny kursu kształcącego lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” wykracza poza programy specjalizacji lekarskich.

Sposoby weryfikacji wyników kształcenia

Grupa docelowa szkoleń

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacją kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia oraz lekarzy rezydentów/ stażystów/ lekarzy odbywający specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacji kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia

Miejsce szkolenia: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 c w Zabrzu

Liczba planowanych szkoleń: 21 kursów do 30.06.2023 r.

Liczebność każdej grupy szkoleniowej: 10 osób

Czas trwania każdego szkolenia: 1 dzień

Terminy kursów:

14.09.2022 r.

 

 

Harmonogram kursu: PDF

 

Zapraszamy do rekrutacji

 

Patronat honorowy:

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: