Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na kursy realizowane w ramach Projektu pn.„Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu lub numerem NIP prowadzonej praktyki lekarskiej, należy przesłać na adres mailowy power@kmptm.pl lub wysłać pocztą. Oryginały dokumentów należy złożyć w biurze projektu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. W razie pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu: Sylwia Błaszczyk (tel. + 48 32 70 50 305, power@kmptm.pl).

Informujemy iż od dnia 8.07.2021 r. zmianie ulegają regulamin rekrutacji wraz z załącznikami oraz regulamin uczestnictwa.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji i zasadami udziału w szkoleniach.

Regulamin rekrutacji
Regulamin uczestnictwa
Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie dot. braku udziału w kursie
Wzór – Zwrot kosztów dojazdu
Oświadczenie o rezygnacji    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: