Znane są najbliższe terminy kursu „Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z COVID-19”

30 grudnia 2020 / godz. 17:12

18, 26 i 28 stycznia odbędą się kolejne kursy, których celem jest oswojenie z respiratorami lekarzy niebędących anestezjologami. Znajomość zasad funkcjonowania tych urządzeń jest ważna, zwłaszcza na oddziałach covidowych, gdzie dotarcie do pacjenta lekarza anestezjologa wydłuża się m.in. przez zakładanie kombinezonów ochronnych. (Chętni mogą się zapisywać, klikając tutaj)

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Najważniejsze informacje o  projekcie:

 • wynika z aktualnych potrzeb epidemicznych
 • realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
 • nieodpłatny dla uczestników.
 • pozytywnie zaopiniowany przez Krajowego Konsultanta ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • skierowany do lekarzy różnych specjalizacji (rezydentów, stażystów) z całego kraju
 • po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia planowane jest poszerzenie grupy docelowej o pielęgniarki, ratowników medycznych oraz studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego.

Założeniem szkoleń jest, by personel, oddziału covidowego potrafił odczytywać podstawowe parametry  respiratora, wiedzieć, dlaczego włącza się alarm i jak go interpretować. Ta wiedza będzie przydatna także po pandemii. Chodzi o to, by wyeliminować u personelu na salach pooperacyjnych czy oddziałach chorób wewnętrznych obawę przed respiratorem. Co ważne – nie jest to nauka zaawansowanej obsługi respiratora i samodzielnego prowadzenia wentylacji mechanicznej.

Szkolenia odbywają się w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 C (Kampus Śląskiego Centrum Chorób Serca).

Ramowy program:

 1. Część praktyczna poświęcona umiejętnościom nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem.
 2. Część merytoryczna/warsztatowa poświęcona szerokiej tematyce procesu oddychania, wentylacji mechanicznej, przygotowania stanowiska dla pacjenta niewydolnego oddechowo, intubacji oraz podłączenia pacjenta do respiratora wraz z tematami towarzyszącymi. Ćwiczenia z obsługi respiratorów.

Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna zakończona będzie sprawdzianem umiejętności pozyskanych w trakcie kursu.

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i przesłać je na adres: power@kmptm.pl

Informacji udziela Biuro Projektu pod nr tel.: 32 70 50 305

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: