Rekrutacja

Zapraszamy do rekrutacji na szkolenia.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji i zasadami udziału w szkoleniach.

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o rezygnacji

Regulamin uczestnictwa

W razie pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu (tel. + 48 32 70 50 305, power@kmptm.pl)