Rekrutacja

Zapraszamy do udziału rekrutacji na szkolenia

 

Projekt pn.„Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Pobierz Formularz Rekrutacyjny

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego należy go przesłać na adres mailowy power@kmptm.pl lub wysłać pocztą.

Oryginały dokumentów należy złożyć w biurze projektu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji i zasadami udziału w szkoleniach.

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o rezygnacji

Regulamin uczestnictwa

W razie pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu (tel. + 48 32 70 50 305, power@kmptm.pl)