Zakończone pierwsze szkolenie pn. „Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)”

24 stycznia 2019 / 16:36

W dniu wczorajszym (23 stycznia 2019 r.) odbyło się pierwsze szkolenie pn. „Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)” w ramach projektu szkoleniowego  „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”. Szkolenie rozpoczęło się wprowadzeniem teoretycznym w zakresie anatomii tętnic dogłowowych i krążenia mózgowego czy przeglądem najnowszych badań w zakresie interwencyjnego leczenia udarów. Ciekawym tematem wykładów teoretycznych były również zajęcia omawiające zagadnienia związane z nawiązywaniem relacji z pacjentem i jego rodziną, które są nieodłączną częścią pracy zawodowej każdego lekarza. Po zajęcia teoretycznych grupa szkoleniowa mogła przystąpić do praktyki, która odbyła się na sali operacyjnej w siedzibie ośrodka. Ćwiczenia praktyczne w modelu zwierzęcym polegały na usunięciu z niedrożnej tętnicy materiału zakrzepowo-zatorowego, jak również stentowaniu tętnic szyjnych i obwodowych).

Kolejne szkolenia z ww. tematu planowane są przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia już 27.02.2019 r.

Zapraszamy do rekrutacji.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: