Telemedycyna narzędziem opieki medycznej dla pacjentów po udarze


Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.6. Rozwój Usług Zdrowotnych.

Projekt nosi nazwę: „Telemedycyna jako narzędzie skoordynowanej opieki medycznej dla pacjentów po udarze”.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i optymalizacja leczenia poszpitalnego osób z województwa śląskiego, którzy ze względu na przebyty niedawno udar mózgu i zły stan zdrowia (niepełnosprawność), mają problemy z powrotem do pełni sprawności i zdrowia. Projekt ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu pacjentów do nowoczesnych usług telemedycznych i telerehabilitacyjnych.

Planowane efekty: deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz podniesienie jakości życia i zdrowia osób po udarze mózgu.

W ramach projektu realizowana jest:

a) Opieka nad uczestnikiem projektu przez multidyscyplinarny zespół (lekarze specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapeuta);
b) Codzienna analiza zapisów EKG włączonych pacjentów w centrum telemonitorigu w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia;
c) Konsultacje telemedyczne lekarzy specjalistów z kardiologii i neurologii;
d) Prowadzenie rehabilitacji medycznej w domu pacjenta dla uczestników projektu.

Okres realizacji projektu:  01.09.2020 – 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 1 783 790,40 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 516 221,84 PLN

Wyciąg najważniejszych informacji z Regulaminu Rekrutacji I Uczestnictwa W Projekcie:

Pełna treść Regulamin Rekrutacji I Uczestnictwa W Projekcie dostępna jest do pobrania poniżej:

Regulamin rekrutacji

Materiały dodatkowe dla pacjenta

Centrum Telemedyczne KMS

Inne materiały    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.