Spotkanie Naukowe dla Studentów i Doktorantów – Rejestracja

  Śląski Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

  Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C – Sala Seminaryjna II p.

  Informacje o uczestniku

  Informacje o uczelni / wydziale / jednostce / firmie

  [recaptcha]

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Zgody prawne

  * Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:
  1) administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio - Med Silesia z siedzibą w Zabrzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10C, 41-800 Zabrze, dalej jako "KMS";
  2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@cwik.pl;
  3) Pana(-i) dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, nazwa firmy/uczelni/wydziału/jednostki) przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w Spotkaniach Naukowych dla Studentów i Doktorantów oraz w celach marketingowych (tj. informowania o innych organizowanych przez administratora szkoleniach/konferencjach/seminariach);
  4) podstawa prawna przetwarzania danych to - zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Pana(-i) zgoda na przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych w celach określonych powyżej oraz – zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (cele marketingowe);
  5) podane przez Pana(-ią) dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zaangażowanych w organizację/obsługę Spotkań Naukowych lub świadczących usługi IT;
  6) w związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat;
  7) dane osobowe przechowywane będą w okresie realizacji celów przetwarzania lub do czasu odwołania przez Pana(-ią) zgody na przetwarzanie;
  8) ma Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  9) ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
  10) podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane;
  11) Pana(-i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

  Niniejszym, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Spotkaniu Naukowym, w tym na utrwalanie, wykorzystanie, publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu utrwalonego podczas Spotkania Naukowego. *

  Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji o innych organizowanych przez "KMS" z siedzibą w Zabrzu szkoleniach/konferencjach/seminariach oraz materiałów informacyjnych za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail.

  * Pola obowiązkowe.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

   Partnerzy Wspierający:

   Partnerzy: