Spotkanie Naukowe dla Studentów i Doktorantów – Rejestracja

  Śląski Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

  Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C – Sala Seminaryjna II p.

  Informacje o uczestniku

  Informacje o uczelni / wydziale / jednostce / firmie

  [recaptcha]

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Zgody prawne

  * Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:
  1) administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio - Med Silesia z siedzibą w Zabrzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10C, 41-800 Zabrze, dalej jako "KMS";
  2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@cwik.pl;
  3) Pana(-i) dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, nazwa firmy/uczelni/wydziału/jednostki) przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w Spotkaniach Naukowych dla Studentów i Doktorantów oraz w celach marketingowych (tj. informowania o innych organizowanych przez administratora szkoleniach/konferencjach/seminariach);
  4) podstawa prawna przetwarzania danych to - zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Pana(-i) zgoda na przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych w celach określonych powyżej oraz – zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (cele marketingowe);
  5) podane przez Pana(-ią) dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zaangażowanych w organizację/obsługę Spotkań Naukowych lub świadczących usługi IT;
  6) w związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat;
  7) dane osobowe przechowywane będą w okresie realizacji celów przetwarzania lub do czasu odwołania przez Pana(-ią) zgody na przetwarzanie;
  8) ma Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  9) ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
  10) podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane;
  11) Pana(-i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

  Niniejszym, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Spotkaniu Naukowym, w tym na utrwalanie, wykorzystanie, publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu utrwalonego podczas Spotkania Naukowego. *

  Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji o innych organizowanych przez "KMS" z siedzibą w Zabrzu szkoleniach/konferencjach/seminariach oraz materiałów informacyjnych za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail.

  * Pola obowiązkowe.

  

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

   Partnerzy Wspierający:

   Partnerzy: