Utworzenie “Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia”

ue_tablica

Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu” zrealizowany dzięki umowie podpisanej w dniu 06 grudnia 2013 r. nr UDA-RPSL.01.03.00-00-005/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3. „Transfer technologii i innowacji”.

Konsorcjum realizujące inwestycje w składzie: Firma Usługowo-Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska (Lider Konsorcjum); Arco System Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum); Atelier7 Sp. z o.o. (Obsługa Architektoniczna)

Pierwotnie założenia finansowe z lipca 2013 r. – łączne środki na wykonanie i wyposażenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia 29,902 mln zł brutto

Ostateczne nakłady na utworzenie i wyposażenie Parku Kardio-Med Silesia wyniosły 19,446 mln zł* brutto

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: