Telemedycyna narzędziem opieki medycznej dla pacjentów po udarze – Materiały dodatkowe dla pacjenta


Kardio-Med. Silesia realizuje projekt pn.: „Telemedycyna jako narzędzie skoordynowanej opieki medycznej dla pacjentów po udarze”, który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. (Europejski Fundusz Społeczny).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt obejmuje:

Drogi pacjencie, możesz wziąć udział w projekcie jeśli:

1) jesteś/byłeś hospitalizowany/po hospitalizacji z rozpoznaniem niedokrwiennego udaru mózgu (ICD-10: I61-I62);
2) Masz udokumentowany w CT/NMR świeży niedokrwienny udar mózgu;
3) Jesteś w wieku powyżej 30 lat;
4) Zamieszkujesz, pracujesz, kształcisz się na terenie woj. śląskiego;
5) Jesteś zagrożony wykluczeniem społecznym ze względu na zły stan zdrowia/ niepełnosprawność;
6) Nie korzystasz z opieki medycznej lub podobnych form wsparcia finansowanych przez NFZ;
7) Twój stopień sprawności pozwala na samodzielną lub z pomocą członków rodziny obsługę urządzeń mobilnych (smartfon).

Kwalifikacja do projektu prowadzona jest przez lekarzy oddziału neurologii GCM Ochojec.

Regulamin rekrutacji

Kierownikiem projektu jest: Prezes Kardio-Med Silesia Sp z o. o. Pan Adam Konka oraz ordynator oddziału neurologii szpitalu w Katowicach-Ochojcu- dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal.

Projekt realizowany jest od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Adres Biura Projektu/dane kontaktowe:
Śląski Parki Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze

Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w projekcie na podstawie wypełnionej, podpisanej i przekazanej do Biura Projektu kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej do pobrania poniżej:

Dokumenty rekrutacyjne

Klauzula informacyjna RODO

e-mail: terapiaudaru@kmptm.pl
tel. 32 705 03 05    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: