Telemedycyna narzędziem opieki medycznej dla pacjentów po udarze – Inne materiały

Co to jest udar mózgu i jakie są jego przyczyny?

Udar mózgu to obumarcie części tkanki mózgowej wskutek zatrzymania dopływu krwi. Wyróżnia się dwa główne typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny.

Udar niedokrwienny (ok. 3/4 przypadków udaru mózgu) powstaje wtedy, gdy tętnica zaopatrująca w krew określoną część mózgu staje się niedrożna (tzn. krew nie przepływa przez nią lub przepływa z ilości niewystarczającej, aby komórki mózgu otrzymały tyle tlenu i substancji odżywczych ile potrzebują).

Udar krwotoczny ( ok. 1/4 przypadków udaru mózgu), potocznie nazywany wylewem, powstaje, gdy dochodzi do pęknięcia tętnicy mózgowej i krew wydostaje się poza obręb tętnicy, co niszczy okoliczną tkankę nerwową i powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki, zaburzając funkcjonowanie całego mózgu.

Najczęstsze objawy udaru to:

Drogi pacjencie- poniższy akronim pozwoli Ci zapamiętać jakie są objawy udaru:

U-sta wykrzywione
D-łoń opadnięta
A-rtykulacja utrudniona
R-ozmazane widzenie

Co robić gdy wystąpią objawy udaru mózgu?

Nie wolno czekać, aż objawy same ustąpią! Należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe!
Każdy udar mózgu, nawet z niewielkimi objawami, jest stanem zagrożenia życia i wymaga jak najszybszego leczenia w szpitalu! Dotyczy to także napadu przemijającego niedokrwienia mózgu (nawet krótkotrwałego), ponieważ bardzo często poprzedza on o kilka godzin lub dni udar mózgu.
Leczenie powinno odbywać się na oddziale naurologicznym.
Po zakończeniu leczenia szpitalnego kontynuuje się odpowiednią rehabilitację. Jednym z przykładów wysokiej jakości opieki medycznej nad chorym po udarze mózgu są rozwiązania telemedyczne.
Telemedycyna i telerehabilitacja jest rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia i Krajową Izbę Fizjoterapii do zapewnienia wysokiej jakości usług opieki medycznej nad chorym po udarze mózgu.

Zachęcamy do zapoznania z materiałami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi opieki nad osobami po przebytym udarze oraz samoopieki dostępne na stronie:

PORADNIK DLA PACJENTA I OPIEKUNÓW

World PT Day 2020: infografika

Światowy Dzień Fizjoterapii    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: