Telemedycyna narzędziem opieki medycznej dla pacjentów po udarze


Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.6. Rozwój Usług Zdrowotnych.

Projekt nosi nazwę: „Telemedycyna jako narzędzie skoordynowanej opieki medycznej dla pacjentów po udarze”.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i optymalizacja leczenia poszpitalnego osób z województwa śląskiego, którzy ze względu na przebyty niedawno udar mózgu i zły stan zdrowia (niepełnosprawność), mają problemy z powrotem do pełni sprawności i zdrowia. Projekt ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu pacjentów do nowoczesnych usług telemedycznych i telerehabilitacyjnych.

Planowane efekty: deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz podniesienie jakości życia i zdrowia osób po udarze mózgu.

W ramach projektu realizowana jest:

a) Opieka nad uczestnikiem projektu przez multidyscyplinarny zespół (lekarze specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapeuta);
b) Codzienna analiza zapisów EKG włączonych pacjentów w centrum telemonitorigu w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia;
c) Konsultacje telemedyczne lekarzy specjalistów z kardiologii i neurologii;
d) Prowadzenie rehabilitacji medycznej w domu pacjenta dla uczestników projektu.

Okres realizacji projektu:  01.09.2020 – 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 1 783 790,40 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 516 221,84 PLN

Wyciąg najważniejszych informacji z Regulaminu Rekrutacji I Uczestnictwa W Projekcie:

 

Informujemy, że projekt się zakończył. Do dnia 31.08.2023 r. projekt znajduje się w okresie trwałości . W związku z tym istnieje możliwość komercyjnego skorzystania z usług medycznych oferowanych uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem (32) 705 03 05.

 

Pełna treść Regulamin Rekrutacji I Uczestnictwa W Projekcie dostępna jest do pobrania poniżej:

Regulamin rekrutacji

Materiały dodatkowe dla pacjenta

Centrum Telemedyczne KMS

Działania informacyjno-edukacyjne/wsparcie dla opiekunów osób po udarze    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: