SONATA-BIS 8

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu  SONATA-BIS 8

Mechanizm zaburzeń kardiologicznych w łuszczycy: badania nad wpływem procesu zapalnego na komórki śródbłonka, kardiomiocyty i organoidy sercowe otrzymywane z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych

 Głównym celem projektu jest poznanie i wyjaśnienie molekularnych mechanizmów, które mogą przyczyniać się do rozwoju chorób serca u pacjentów z łuszczycą. Jednym z możliwych mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowej pracy serca u chorych z łuszczycą może być uszkodzenie funkcji środbłonka będące pochodną przewlekłego procesu zapalnego skóry. W dalszym etapie może to zaburzać prawidłową komunikację pomiędzy śródbłonkiem naczyń a komórkami mięśniowymi serca. W projekcie tym wykorzystana zostanie nowoczesna technologia uzyskiwania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) z fibroblastów izolowanych ze skóry i z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMCs) pacjentów z łuszczycą oraz osób zdrowych. W dalszym etapie iPSC będą różnicowane do komórek śródbłonka (iPSC-ECs) i kardiomiocytów (iPSC-CMs). Dodatkowo, ustanowimy/stworzymy model „mikrotkanki” (MT) poprzez wspólną hodowlę iPSC-ECs i iPSC-CMs. Aby in vitro odwzorować mikrośrodowisko stanu zapalnego łuszczycy oraz wzajemne oddziaływania pomiędzy procesem zapalnym a komórkami śródbłonka i kardiomiocytami, iPSC-ECs oraz iPSC-CMs będą stymulowane pożywką hodowlaną znad eksplantów skórnych i PBMCs. Proponowane cele i metodyka badań umożliwią ustalenie czy dysfunkcje komórek śródbłonka są pierwotne w stosunku do stanu zapalnego skóry, czy też powstają wtórnie jako wynik istniejącego procesu zapalnego. Ponadto określimy wpływ zaburzeń śródbłonka na funkcje kardiomiocytów.

 Okres trwania projektu: Czerwiec 2019 – Maj 2024

Kierownik projektu: dr Monika Biniecka – Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Zabrze, Polska

Wysokość finansowania: 2 712 960, 00 PLN    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: