Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku.

Firma ACELLMED Sp. z o.o. oraz Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia nawiązały współpracę na rzecz realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania Oś Priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.2 Badania, Rozwój i Innowacje w Przedsiębiorstwach.

Projekt nosi nazwę: „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku.”
CEL PROJEKTU – rozwój aktywności i działalności badawczo-rozwojowej i konkurencyjności poprzez realizacje prac B+R, których efektem będzie innowacyjny produkt w postaci rusztowania z osadzonymi komórkami uzyskane w oparciu o technologię biodruku i druku 3D do zastosowań w rekonstrukcji rogówki. Cel zostanie osiągnięty do lutego 2023.
Głównym celem naukowym będzie opracowanie składu materiałowego oraz technologii rusztowania jak również izolacji, namnażania oraz zasiedlania tego rusztowania komórkami macierzystymi pacjenta. Acellmed i Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia dążą do opracowania leku mogącego znaleźć zastosowanie w procedurze medycyny regeneracyjnej.

Założenia projektu:

Okres realizacji projektu: 01.03.2021-28.02.2023
Wartość projektu:    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: