RH ROT – NCBiR

RH ROT: „Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca”

Celem projektu jest wykreowanie postępu w zastosowaniu mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca w Polsce, co zostanie osiągnięte poprzez rozwój oraz wdrożenie do praktyki klinicznej: innowacyjnej technologii długoterminowego wspomagania serca za pomocą wszczepialnych pomp wirowych oraz zaawansowanych metod postępowania medycznego poprawiających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania długoterminowego wspomagania serca. Projekt obejmuje:

Wprowadzenie do produkcji pilotażowej i praktyki klinicznej, innowacyjnej wirowej pompy długoterminowego wspomagania serca – oryginalnego i polskiego systemu ReligaHeart ROT;

Konsorcjum w składzie:

 1. Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – LIDER PROJEKTU
 2. Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 3. Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
 4. Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Materiałowej,
 5. Śląskim Uniwersytetem Medycznym
 6. WADIM PLAST Narojek SP. J.
 7. WASKO Spółką Akcyjną
 8. WAMTECHNIK Sp. z o.o.
 9. Instytutem Metali Nieżelaznych
 10. Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 11. EMTEL Przedsiębiorstwem Projektowo Produkcyjnym
 12. SONOMED Sp. z o.o. Przedsiębiorstwem Wdrożeniowo Produkcyjnym
 13. Pro Plus Sp. z o.o.
 14. Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Okres realizacji – planowany 11/2015 do 10/2018  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: