RESTENOZA – NCN

Od kwietnia 2017 Kardio-Med Silesia realizuje projekt „Poszukiwanie nowych molekularnych czynników ryzyka restenozy w stencie”, który jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 11.

Celem badania jest analiza związku pomiędzy funkcjonalnymi polimorfizmami w genach kodujących białka związane ze szlakami sygnałowymi transformującego czynnika wzrostu beta-1, czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, oraz podjednostkami telomerazy, a ryzykiem angiograficznie istotnej restenozy w stencie, zwiększonej późnej utraty światła naczynia oraz konieczności ponownej rewaskularyzacji tego samego naczynia (tzw. kliniczna restenoza).

Efektem projektu będzie odkrycie nowych biomarkerów związanych ze zwiększonym ryzykiem restenozy w stencie, co umożliwi bardziej precyzyjną stratyfikację ryzyka wystąpienia tego powikłania oraz lepsze poznanie mechanizmów związanych z powstawaniem restenozy, które do tej pory są poznane tylko częściowo.

 

Projekt „Poszukiwanie nowych molekularnych czynników ryzyka restenozy w stencie” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 11.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: