NOMED-AF – NCBiR

“Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)” o akronimie NOMED-AF – projekt realizowany w ramach konkursu NCBIR – STATEGMED II.

Celem proponowanego projektu jest opracowanie sytemu monitorującego opartego o technologię telemedyczną zdolnego do wykrywania niemego migotania przedsionków (AF) oraz zastosowanie tego sytemu do oceny częstości występowania niemego AF w populacji 65+ w Polsce. Udar niedokrwienny jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i inwalidztwa, a jego leczenie stanowi istotną część kosztów opieki zdrowotnej. AF jest znanym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego. Leczenie przeciwkrzepliwe redukuje ryzyko udaru o mechanizmie zatorowym. Wiele przypadków migotania przedsionków pozostaje niewykryte – nieme AF. Ocenia się, że 20-30% udarów o nieustalonej etiologii jest spowodowane przez nieme AF. Proponowany projekt jest ukierunkowany na rozwiązanie tego problemu. Pierwsza faza projektu poświęcona będzie opracowaniu urządzenia diagnostycznego zdolnego do wykrywania niemego AF. W drugiej fazie zaproponowane rozwiązanie technicznie zostanie zwalidowane w celu ustalenia czułości i swoistości wykrywania AF w populacji pacjentów z implantowanym ICD. Badanie epidemiologiczne z udziałem 3 tyś pacjentów z całej Polski. W ramach badania pacjenci będą monitorowani w okresie do 30 dni. Badanie epidemiologiczne ma na celu ustalenie częstości występowania niemego migotania przedsionków (AF) w populacji wysokiego ryzyka.

Projekt Nomed-AF umożliwi:

1) Opracowanie systemu pozwalającego na wykrycie migotania przedsionków i niemego migotania przedsionków (AF),

2) Informacje dostarczone do systemu o ilości występujących epizodów w ciągu dnia oraz czasie ich trwania w korelacji z zebranymi informacjami (ankiety, pomiary antropometryczne, BMI) pozwolą również oszacować, czy występują pewne predyspozycje, które mogą wpływać na wystąpienie migotania przedsionków w danej grupie Pacjentów.

Cele Społeczne Projektu Nomed-AF:

– Częstość występowania migotania przedsionków w całej populacji 1-2% (wartość niedoszacowana)

– Najgroźniejsze powikłania AF – udar niedokrwienny

– Koszty leczenia w Polsce udaru niedokrwiennego około 500 mln zł  rocznie

– Wysoki odsetek chorych z AF nie odczuwa objawów arytmii

– Obecnie brak rozwiązań w skali europejskiej do długotrwałego monitorowania, celem poprawy wykrycia i protekcji udaru niedokrwiennego

– Brak na rynku prostych w obsłudze systemów do długotrwałego, wielotygodniowego monitorowania EKG

– utworzenie Centrum Telemonitoringu, dające możliwość długotrwałego monitorowania Pacjentów, w którym będzie wykorzystywana platforma telemedyczna wyposażona w algorytmy wspomagające ocenę sygnału EKG (tego typu rozwiązanie będzie umożliwiało monitorowanie duży grup Pacjentów, przez proporcjonalnie niezbyt duży Zespół monitorujących składający się z ratowników medycznych i lekarzy).

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (Lider Projektu); Gdański Uniwersytet Medyczny GUMED; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie PUM; Warszawski Uniwersytet Medyczny WUM; Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM;  oraz firma Comarch Healthcare.

 

W Komitecie Naukowym Projektu Nomed-AF zasiadają czołowi polscy lekarze-naukowcy z dziedzin medycznych związanych problematyką migotania przedsionków i niemego migotanie przedsionków:

Ze względu na metodologię badania epidemiologicznego nabór Pacjentów do badania NOMED-AF jest zamknięty. Dane respondentów losowane są przez niezależny organ z bazy numerów PESEL.

Więcej informacji na stronie www.nomed-af.eu    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: