Mutation-resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2

Firma ACELLMED Sp. z o.o., Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Uniwersytet Wrocławski – Wydział Biotechnologii, nawiązały współpracę na rzecz realizacji  projektu dofinansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach „Konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.”  w ramach naboru ABM/2021/5.

Projekt nosi nazwę:  „Mutation-resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2.”

CEL PROJEKTU – rozwój aktywności i działalności badawczo-rozwojowej i konkurencyjności poprzez realizacje prac B+R, których efektem będzie lek do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym celu zostanie opracowany nanoterapeutyk oparty na liposomach. Cel zostanie osiągnięty do października 2025.

Głównym celem naukowym opracowanie skutecznej terapii zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Acellmed, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Uniwersytet Wrocławski dążą do opracowania leku mogącego znaleźć zastosowanie w leczeniu postępu choroby COVID-19.

Założenia projektu:

Okres realizacji projektu:  01.09.2021-31.10.2025

Wartość projektu:    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: