MONITEL-HF – NCBiR

“Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia – MONITEL-HF” – Lider Zespołu prof. dr hab.n. med. Lech Poloński

To projekt badawczy, który został zgłoszony w konkursie w ramach programu strategicznego  „Profilaktyka  i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”.

Projekt ten ma na celu poprawę jakości życia chorych z niewydolnością serca, których populacja w Polsce wynosi ok. 2 mln, a także uzyskanie znaczących oszczędności finansowych z powodu zmniejszenia ich hospitalizacji. Aktualnie niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji w Polsce, a koszty leczenia szpitalnego tej grupy chorych stanowią 60 – 70% ogólnych kosztów leczenia niewydolności raportowanych przez NFZ. Uzasadnione więc wydają się działania mające na celu ograniczenie hospitalizacji i przesunięcie leczenia szpitalnego do leczenia tańszego – ambulatoryjnego. Chcąc zrealizować ten cel trzeba zapewnić tym chorym skuteczny system monitorowania, pozwalający na bieżącą ocenę stanu krążenia i modyfikację leczenia. Dlatego w przedstawianym projekcie zostaną wykorzystane intensywnie rozwijane w krajach europejskich i USA techniki telemedyczne.

Projekt jest prowadzony w konsorcjum z innymi jednostkami naukowo-badawczymi  oraz przedsiębiorstwami, wśród których znalazł się także Kardio-Med Silesia. We wrześniu 2014 roku nastąpiło rozpoczęcie realizacji niniejszego projektu.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: