Grant Marii Curie-Skłodowskiej

Projekt finansowany przez Komisję Europejską  – program w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” – stypendia indywidualne w ramach działań “Maria Skłodowska-Curie”

“Kardiomiocyty otrzymane z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych jako model do badań związków pomiędzy reumatoidalnym zapaleniem stawów a chorobami serca”

Założeniem tego projektu jest bliższe poznanie i wyjaśnienie mechanizmów, które mogą podnosić ryzyko chorób serca u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), ze szczególnym naciskiem na uszkodzenia mitochondrialne i przemiany metaboliczne komórek serca. Znajomość czynników ryzyka chorób kardiologicznych, drogi przez którą stan zapalny stawu  zmienia funkcje oddechowe mitochondriów oraz wpływ leków na pracę serca może w przyszłości ułatwić diagnostykę i terapię pacjentów z RSZ obciążonych wysokim prawdopodobieństwem chorób układu naczyniowo-sercowego. U podłoża chorób serca i stawów znajdują się zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe, dlatego rezultaty uzyskane w trakcie tego projektu mogą ułatwić zrozumienie „czy to co jest dobre dla serca jest równocześnie dobre dla stawu i vice versa”. Ponadto wyniki naszych badań mogą stanowić kolejny krok w kierunku ulepszenia badań nad opracowaniem terapii komórkowych w chorobach serca i stawów z wykorzystaniem technologii indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.

Okres trwania projektu: Luty 2020 – Styczeń 2022

Kierownik projektu: dr Monika Biniecka – Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Zabrze, Polska

Wysokość finansowania: € 149 625, 60    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: