Dotacja Miasta Zabrze na rzecz Lab. Covid-19

Miasto Zabrze udzieliło dotacji celowej na rzecz Lab. Covid-19 Kardio-Med Silesia. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na pokrycie wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań.

Wysokość przekazanej dotacji wynosi 500 000,00 zł, które Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia przeznaczy na rozwój i doposażenie akredytowanego przez Ministerstwo zdrowia Laboratorium prowadzącego diagnostykę w kierunku wykrycia SARS-CoV-2 na potrzeby mieszkańców województwa śląskiego. Dzięki uzyskanym środkom możliwe będzie zwiększenie liczby prowadzonych testów oraz poprawa systemu ochrony zdrowia w czasie epidemii.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: