CHASER – NCBiR

Problemem podejmowanym przez projekt CHASER jest leczenie przeciwkrzepliwe, które dotyczy ok. 15% osób w wieku powyżej 60 lat. Ze względu na rosnącą liczbę dostępnych czynnych substancji, lekarze i pacjenci stoją przed wyzwaniem związanym z wdrożeniem prawidłowego leczenia przeciwzakrzepowego. Wytyczne specjalistycznych towarzystw zawierają zalecenia dotyczące postępowania, ale obecnie nie jest dostępne narzędzie, które zapewniałoby lekarzowi i pacjentowi odpowiedni komfort prowadzenia terapii oraz przyjęcie optymalnego sposobu i czasu leczenia przeciwzakrzepowego. W odpowiedzi na te ważne problemy, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia wraz z konsorcjantami, proponuje interdyscyplinarne podejście, łączące specjalistyczną wiedzę medyczną z nowymi technologiami, dla uproszczenia postępowania z antykoagulantami.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, którego Liderem ze strony niemieckiej jest Katedra Urologii we Freiburgu (UKF), po stronie polskiej projekt realizuje I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), Śląski Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (KMS) wraz z partnerami przemysłowymi – Human Project Interfejs (HID) i HeartTeam Sp z o.o. (HT).

Celem projektu jest opracowanie mobilnej aplikacja wspomagającej proces decyzyjny lekarzy w leczeniu antykoagulantami z modułem edukacyjnym dla pacjentów i ich bliskich.

Projekt realizowany będzie w okresie od marca 2019 r. do sierpnia 2021 r.

Wartość projektu po stronie polskiej:    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: