Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 21.05.2021 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z rąk Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego nastąpiło przekazanie ŚPTM Kardio-Med Silesia
Sp. z o.o. podpisanej umowy w ramach działania RPO  1.1 WSL na realizacje projektu pt. ,,Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)”.

Głównym  celem projektu: jest rozwój Infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia poprzez modernizację Banku Tkanek i Komórek oraz utworzenie nowych stanowisk laboratoryjnych.

Efektem projektu będzie zwiększenie poziomu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej w oparciu
o infrastrukturę badawczą KMS pozwalającą na realizację unikatowych w skali kraju
i Europy badań, w tym:

– w obszarze medycyny spersonalizowanej, regeneracyjnej ( badanie komórek IPSC i ich wykorzystanie
w medycynie regeneracyjnej);

– rozwijanie nowych technologii medycyny precyzyjnej w obszarze genetyki zaburzeń kardiologicznych
i metabolicznych;

– rozwijanie innowacyjnych technologii materiałowych w zakresie medycyny regeneracyjnej
z wykorzystaniem druku 3D.

Termin realizacji 29.11.2019-31.03.2023

WYDATKI KWALIFIKOWANE:  4 422 514,12 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 3 759 136,99 zł    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: