CarD – NCN

Projekt CaRD (Cardiac and Rheumatic Diseases) OPUS 13 – NCN

Tytuł: Mechanizmy odpowiedzialne za choroby serca u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów: badania z wykorzystaniem kardiomiocytów otrzymanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych

Cel naukowy projektu

Celem projektu jest poznanie i wyjaśnienie molekularnych mechanizów, które mogą przyczyniać się do rozwoju chorób serca u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Jednym z możliwych mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowej pracy serca w RZS może być uszkodzenie funkcji oddechowych mitochondriów i zaburzona gospodarka energetyczna kardiomiocytów. W projekcie tym wykorzystana zostanie nowoczesna technologia uzyskiwania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS) z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej pacjentów z RZS oraz osób zdrowych. W dalszy etapie kontrolne iPS oraz RZS iPS będą różnicowane do kardiomiocytów. Wyniki proponowanych badań z wykorzystaniem technologii indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych umożliwią poznanie molekularnego podłoża oddziaływań pomiedzy komórkami stawu i serca. Ponadto rezultaty naszych badań pozwolą określić, czy użyta w projekcie technologia iPS może w przyszłości ułatwić wybór najbardziej efektywnej terapii farmakologicznej dostosowanej indywidualnie do każdego pacjenta z chorobą o podłożu immunologicznym.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: