BIO-ONKO-REG – NCBiR

“Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki” (akronim BIO-ONKO-REG)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”.

 

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, wraz z Liderem – Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, oraz partnerami – Instytutem Metali Nieżelaznych  i firmą Solveere Sp. z o.o. w latach 2018-2020 realizuje projekt w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych dofinansowany z działania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań tkankowych – nieresorbowalnych oraz resorbowalnych, które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki m.in. w obszarze masywu szczękowo-sitowego, podniebienia twardego, oczodołu, szczęki. W tym celu opracowane i połączone ze sobą zostaną następujące elementy rozwiązania:

 

Wartość projektu: 6 950 848,65 pln

Wartość dofinansowanie: 6 294 057,65 pln    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: