Miejsce kursów

Szkolenia w ramach projektu pn. „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” odbywać się będą w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c w Zabrzu.
Część teoretyczna przeprowadzana będzie w multimedialnej sali konferencyjnej, natomiast część praktyczna w nowoczesnej i w pełni wyposażonej sali operacyjnej.