Kontakt

Śląski Park Technologii Medycznych


Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C
41-800 Zabrze
+ 48 32 70 50 305
biuro@kmptm.pl
www.kmptm.pl

Koordynator Projektu: Patrycja Podleśny
power@kmptm.pl
tel.32 70 50 305