Formularz zgłoszeniowy

Projekt pn.„Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 Pobierz Formularz Rekrutacyjny

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego należy go przesłać na adres mailowy power@kmptm.pl lub wysłać pocztą.

Oryginały dokumentów należy złożyć w biurze projektu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.